S & SK POLSKA KANCELARIA Indywidualne podejście globalny zasięg

S & SK POLSKA KANCELARIA Indywidualne podejście globalny zasięg
NASZE SPECJALIZACJE

Slide PRAWO SPÓŁEK, FUZJE I
PRZEJĘCIA
Fuzje i przejęcia to jedna z kluczowych praktyk kancelarii. Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w doradztwie w wielowątkowych projektach transakcyjnych, przejęciach kontroli, kompleksowych reorganizacjach, jak również w bieżącej obsłudze korporacyjnej oraz sporach korporacyjnych i handlowych. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA Jesteśmy jednym z wiodących doradców na polskim rynku usług prawnych w zakresie prawa własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji i reklamy. Jesteśmy także wysoko cenieni za granicą i uzyskujemy bardzo dobre oceny w renomowanych światowych rankingach. BANKOWOŚĆ I FINANSE Nasza praktyka bankowości i finansów łączy praktykę transakcyjną (zwłaszcza finansowanie projektów, nabywania nieruchomości i przejęcia spółek oraz restrukturyzację zadłużenia), doradztwo regulacyjne (w tym w zakresie całego wachlarza regulowanych instytucji finansowych i nabywania banków), doradztwo ogólne i specjalistyczne oraz reprezentację w postępowaniach przed organami nadzoru bankowego i finansowego. OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH
SPORY SĄDOWE I ARBITRAŻOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE I RYNKI
KAPITAŁOWE
Od początku istnienia Giełdy Papierów Wartościowych kompleksowo obsługujemy klientów zainteresowanych wejściem na giełdę, jak i tych którzy już na niej są lub planują zejście z parkietu. Mamy największy i jeden z najlepszych zespołów procesowych w Polsce. Doradzamy klientom we wszelkich sytuacjach spornych i kryzysowych, preferując rozwiązania ugodowe. Gdy nie udaje się uniknąć sporu, reprezentujemy ich przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, polskimi i międzynarodowymi trybunałami arbitrażowymi oraz sądami europejskimi. Znajdujemy dla klientów bezpieczne rozwiązania licznych problemów wynikających ze stosowania prawa ochrony danych osobowych we współczesnym obrocie gospodarczym, w warunkach wymagających poszanowania prywatności osób i uwzględniania uzasadnionych interesów przedsiębiorców.
Slide 2 ARBITRAŻ
MIĘDZYNARODOWY
Od początku istnienia kancelarii działamy w postępowaniach w arbitrażu międzynarodowym. Braliśmy udział w niektórych z największych i najbardziej złożonych sporów arbitrażowych w Polsce i w regionie. PRAWO PRACY Zapewniamy pracodawcom wszechstronną pomoc prawną we wszelkich sprawach związanych z zatrudnieniem pracowników i wdrażaniem regulacji prawa pracy (tj. w zakresie najszerzej pojętego HR oraz compliance). PODATKI Departament prawa podatkowego, celnego i dewizowego od wielu lat aktywnie wspiera działania klientów w obrocie krajowym i międzynarodowym. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz otwarciu na nowe zjawiska i trendy gospodarcze, oferujemy klientom efektywne i nowoczesne rozwiązania, także w nowych dziedzinach gospodarki, które pomagają zapewnić bezpieczeństwo w szybko zmieniającym się otoczeniu prawno-podatkowym. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA OCHRONA ŚRODOWISKA PRAWO KARNE GOSPODARCZE Prowadzimy klientów indywidualnych, zarządy oraz rady nadzorcze spółek przez postępowania karne i śledztwa wewnętrzne. Wiemy, jak istotna jest właściwa ocena sytuacji klienta, najczęściej bardzo złożonej faktycznie i prawnie. Potrafimy podejmować odpowiednie działania, aby sprostać oczekiwaniom osób, których życie osobiste, zawodowe oraz sprawy gospodarcze ich firm znalazły się „na krawędzi”. Jesteśmy jednym z wiodących doradców na polskim rynku usług prawnych w zakresie prawa własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji i reklamy. Jesteśmy także wysoko cenieni za granicą i uzyskujemy bardzo dobre oceny w renomowanych światowych rankingach. Doradzamy firmom i podmiotom publicznym (ministerstwom, samorządom) we wszelkich sprawach dotyczących prawa ochrony środowiska. Wspieramy klientów z wielu różnych branż, takich jak handel, energetyka, górnictwo, gospodarka odpadami, przemysł motoryzacyjny, transport i rolnictwo.
Slide 3 NIERUCHOMOŚCI I
INWESTYCJE BUDOWLANE
Świadczymy wysokiej jakości kompleksową obsługę prawną zarówno transakcji (nabycia, sprzedaży, najmu), jak i projektów inwestycyjnych (budowlanych) we wszystkich sektorach rynku nieruchomości, w tym na rynku nieruchomości biurowych, handlowych, hotelowych, przemysłowych, logistyczno-magazynowych, mieszkaniowych, jak również rolnych. PRAWO POMOCY
PUBLICZNEJ
Pierwsze projekty w dziedzinie pomocy publicznej realizowaliśmy jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. W ciągu wielu lat aktywności na tym polu wypracowaliśmy unikalne doświadczenie. Doradzamy zarówno beneficjentom pomocy publicznej, jak i podmiotom jej udzielającym. Prowadzimy sprawy pomocy publicznej nie tylko przed właściwymi organami w Polsce, ale również przed Komisją Europejską. E-COMMERCE Obroty w handlu elektronicznym stale rosną i wielu klientów naszej kancelarii sprzedaje swoje produkty i usługi przez Internet. Świadczymy wszechstronne doradztwo prawne dotyczące tego nowoczesnego rynku zbytu. PRAWO ENERGETYCZNE PRAWO KONKURENCJI Doradzamy kompleksowo we wszelkich sprawach dotyczących rynku energetycznego, w tym m.in. w sprawach inwestycji w infrastrukturę sektora energetycznego, realizacji obowiązków regulacyjnych spoczywających na uczestnikach rynku energii i paliw oraz uprawnień do emisji. Reprezentujemy klientów w sporach regulacyjnych, dotyczących nakładania kar pieniężnych, przyłączania do sieci, stosowania taryf, wyznaczania operatorów sieciowych, rozliczenia pomocy publicznej. Świadczymy kompleksowe usługi doradcze na rzecz polskich i zagranicznych klientów we wszystkich aspektach polskiego i wspólnotowego prawa konkurencji. Reprezentujemy ich w postępowaniach przed UOKiK, Komisją Europejską oraz sądami. PRAWO SPÓŁEK, FUZJE, PRZEJĘCIA Fuzje i przejęcia to jedna z kluczowych praktyk kancelarii. Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w doradztwie w wielowątkowych projektach transakcyjnych, przejęciach kontroli, kompleksowych reorganizacjach, jak również w bieżącej obsłudze korporacyjnej oraz sporach korporacyjnych i handlowych.
Slide INFRASTRUKTURA Departament ten łączy kompetencje prawników z różnych specjalizacji, ale także i doświadczenie, które wykorzystuje znajomość prawa w powiązaniu z aspektami inżynierskimi, technicznymi lub finansowymi. W ramach departamentu zajmujemy się aspektami prawnymi projektów infrastrukturalnych, finansowania inwestycji oraz realizacji inwestycji, a także sporami pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w inwestycje. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Doradzamy wykonawcom oraz zamawiającym w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi w różnych sektorach gospodarki, m.in. w transporcie, sektorze budowlanym, energetycznym oraz obronnym. Pracując na rzecz wykonawców i zamawiających, zdobyliśmy unikalne doświadczenie oraz zrozumienie procesów leżących u podstaw postępowań dotyczących zamówień publicznych. KLIENCI PRYWATNI Posiadamy wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz osób prywatnych w sprawach ich życia rodzinnego i zawodowego oraz w ich prywatnych sprawach majątkowych. Zawsze dostosowujemy nasze usługi do indywidualnych potrzeb oraz celów biznesowych i osobistych klientów. PODATKI MOTORYZACJA IT I NOWE TECHNOLOGIE Od wielu lat jesteśmy blisko związani ze zmieniającą się branżą nowych technologii, a w szczególności z dynamicznie rozwijającą się branżą informatyczną. Wraz z naszymi klientami dostosowujemy się nie tylko do zachodzących stale zmian technologicznych, ale również do nowych modeli biznesowych, sposobów tworzenia i wdrażania produktów oraz usług, jak również do zmian wymagań, jakie firmy technologiczne stawiają prawnikom. Departament prawa podatkowego, celnego i dewizowego od wielu lat aktywnie wspiera działania klientów w obrocie krajowym i międzynarodowym. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz otwarciu na nowe zjawiska i trendy gospodarcze, oferujemy klientom efektywne i nowoczesne rozwiązania, także w nowych dziedzinach gospodarki, które pomagają zapewnić bezpieczeństwo w szybko zmieniającym się otoczeniu prawno-podatkowym. Firmy branży motoryzacyjnej obsługujemy od wielu lat. Zapewniamy kompleksowe doradztwo dla producentów, importerów oraz dealerów samochodów. Nasz zespół specjalistów stale się rozwija, oferując pełne wsparcie naszym klientom we wszystkich aspektach ich działania. Slide PRAWO SPÓŁEK, FUZJE, PRZEJĘCIA Fuzje i przejęcia to jedna z kluczowych praktyk kancelarii. Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w doradztwie w wielowątkowych projektach transakcyjnych, przejęciach kontroli, kompleksowych reorganizacjach, jak również w bieżącej obsłudze korporacyjnej oraz sporach korporacyjnych i handlowych. SPORY SĄDOWE I
ARBITRAŻOWE
Mamy największy i jeden z najlepszych zespołów procesowych w Polsce. Doradzamy klientom we wszelkich sytuacjach spornych i kryzysowych, preferując rozwiązania ugodowe. Gdy nie udaje się uniknąć sporu, reprezentujemy ich przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, polskimi i międzynarodowymi trybunałami arbitrażowymi oraz sądami europejskimi. LIFE SCIENCE „Life sciences”, specjalizacja wyrosła z praktyki doradztwa na rzecz przedsiębiorców z branży farmaceutyków, wyrobów medycznych, kosmetyków i żywności, wymaga umiejętnego łączenia znajomości różnych dziedzin prawa i rozumienia rynku. Doradzamy w tej dziedzinie od lat. UPADŁOŚĆ I
RESTRUKTURYZACJA
PRAWO KARNE GOSPODARCZE Reprezentujemy i doradzamy w największych i najbardziej złożonych krajowych i zagranicznych restrukturyzacjach oraz postępowaniach upadłościowych. Prowadzimy klientów indywidualnych, zarządy oraz rady nadzorcze spółek przez postępowania karne i śledztwa wewnętrzne. Wiemy, jak istotna jest właściwa ocena sytuacji klienta, najczęściej bardzo złożonej faktycznie i prawnie. Potrafimy podejmować odpowiednie działania, aby sprostać oczekiwaniom osób, których życie osobiste, zawodowe oraz sprawy gospodarcze ich firm znalazły się „na krawędzi”. MEDIA I TELEKOMUNIKACJA Zajmujemy się wieloma zagadnieniami z zakresu szeroko rozumianego prawa mediów i prawa telekomunikacyjnego. Wśród naszych klientów są nadawcy telewizyjni, dostawcy audiowizualnych usług medialnych, firmy wydawnicze i prasowe.
Slide PRAWO SPÓŁEK, FUZJE,
PRZEJĘCIA
Fuzje i przejęcia to jedna z kluczowych praktyk kancelarii. Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w doradztwie w wielowątkowych projektach transakcyjnych, przejęciach kontroli, kompleksowych reorganizacjach, jak również w bieżącej obsłudze korporacyjnej oraz sporach korporacyjnych i handlowych. PRAWO PRACY PODATKI Departament prawa podatkowego, celnego i dewizowego od wielu lat aktywnie wspiera działania klientów w obrocie krajowym i międzynarodowym. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz otwarciu na nowe zjawiska i trendy gospodarcze, oferujemy klientom efektywne i nowoczesne rozwiązania, także w nowych dziedzinach gospodarki, które pomagają zapewnić bezpieczeństwo w szybko zmieniającym się otoczeniu prawno-podatkowym. Zapewniamy pracodawcom wszechstronną pomoc prawną we wszelkich sprawach związanych z zatrudnieniem pracowników i wdrażaniem regulacji prawa pracy (tj. w zakresie najszerzej pojętego HR oraz compliance). PRAWO KARNE GOSPODARCZE Prowadzimy klientów indywidualnych, zarządy oraz rady nadzorcze spółek przez postępowania karne i śledztwa wewnętrzne. Wiemy, jak istotna jest właściwa ocena sytuacji klienta, najczęściej bardzo złożonej faktycznie i prawnie. Potrafimy podejmować odpowiednie działania, aby sprostać oczekiwaniom osób, których życie osobiste, zawodowe oraz sprawy gospodarcze ich firm znalazły się „na krawędzi”. PRAWO KONKURENCJI Świadczymy kompleksowe usługi doradcze na rzecz polskich i zagranicznych klientów we wszystkich aspektach polskiego i wspólnotowego prawa konkurencji. Reprezentujemy ich w postępowaniach przed UOKiK, Komisją Europejską oraz sądami. PRAWO ENERGETYCZNE Doradzamy kompleksowo we wszelkich sprawach dotyczących rynku energetycznego, w tym m.in. w sprawach inwestycji w infrastrukturę sektora energetycznego, realizacji obowiązków regulacyjnych spoczywających na uczestnikach rynku energii i paliw oraz uprawnień do emisji. Reprezentujemy klientów w sporach regulacyjnych, dotyczących nakładania kar pieniężnych, przyłączania do sieci, stosowania taryf, wyznaczania operatorów sieciowych, rozliczenia pomocy publicznej.
0
+
Jesteśmy zespołem ponad 180 prawników
0
Prowadzimy sprawy również w językach angielskim, francuskim, niemieckim i ukraińskim
0
Zdobyliśmy 51 nagród i certyfikatów

AKTUALNOŚCI

wyróżnienia
Jak możemy Ci pomóc?
Wyślij do nas wiadomość