Podatki

Departament prawa podatkowego, celnego i dewizowego od wielu lat aktywnie wspiera działania klientów w obrocie krajowym i międzynarodowym. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz otwarciu na nowe zjawiska i trendy gospodarcze, oferujemy klientom efektywne i nowoczesne rozwiązania, także w nowych dziedzinach gospodarki, które pomagają zapewnić bezpieczeństwo w szybko zmieniającym się otoczeniu prawno-podatkowym.

Dzięki dbałości o odpowiedni rozwój zawodowy naszych ekspertów, interdyscyplinarny charakter  i wysoki poziom jakości świadczonych przez nas usług, doradzamy klientom w najtrudniejszych sprawach i rozwiązujemy złożone zagadnienia podatkowe stawiające przed klientami znaczne wyzwania oraz ryzyka prawne i gospodarcze. Oferujemy strategiczne doradztwo i wypracowujemy rozwiązania nowych i złożonych problemów podatkowych.

Doradzamy w szczególności w następujących obszarach:

 • Nowe technologie i gospodarka cyfrowa
  Posiadamy unikalne doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dotyczącego tworzenia i działalności międzynarodowych platform cyfrowych, w tym platform e-commerce i platform służących sprzedaży usług elektronicznych, produktów cyfrowych i video oraz usług finansowych, a także aplikacji mobilnych z wykorzystaniem technologii peer-to-peer. Jako jedni z pierwszych na rynku mieliśmy także okazję doradzać w zakresie opodatkowania usług świadczonych przez klientów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Doradzamy klientom krajowym i zagranicznym, dla których nowe technologie stanowią ważną podstawę ich działalności i strategii gospodarczej oraz tym, którzy prowadzą działalność w gospodarce cyfrowej.
 • Opodatkowanie dochodów osobistych
  Doradzamy w sprawach opodatkowania dochodów osobistych inwestorów, przedsiębiorców, menadżerów i pracowników. Mamy bardzo bogate doświadczenie w sprawach z zakresu opodatkowania dochodów zagranicznych (m.in. CFC, secondment), zmian rezydencji podatkowej, w tym przeniesienia rezydencji do Polski oraz opodatkowania exit tax.
 • Transakcje nabycia i łączenia przedsiębiorstw oraz restrukturyzacje biznesowe i kapitałowe
  Transakcje oraz restrukturyzacje tego rodzaju są dla przedsiębiorstw dużym wyzwaniem prawno-podatkowym. Posiadając wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi największych projektów krajowych i transgranicznych, zapewniamy kompleksowe wsparcie w procesie transakcji lub restrukturyzacji na etapie planowania strategicznego, badań due diligence oraz wdrożenia zmian, jak również implementacji post-transakcyjnej lub ewentualnych sporów post-transakcyjnych, zarówno w strukturach krajowych jak i międzynarodowych.
 • Postępowania podatkowe
  Z sukcesem reprezentujemy klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w postępowaniach w wielowątkowych i złożonych sprawach z zakresu VAT, CIT, PIT, PCC, podatku od nieruchomości, ubezpieczeń społecznych i innych podatków i danin publicznoprawnych. Praktycznie przygotowujemy klientów do kontroli podatkowych prowadzonych przez urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe, w szczególności w zakresie praw i obowiązków kontrolowanego oraz sposobu komunikowania się z kontrolującymi. Audytujemy sprawność istniejących w tym zakresie procedur wewnętrznych. Sporządzamy i składamy w imieniu klientów wnioski i zastępujemy ich w postępowaniach dotyczących np. zwrotu nadpłaty, udzielenia ulg w spłacie podatku, udzielenia interpretacji podatkowej, opinii zabezpieczającej, opinii w zakresie podatku pobieranego u źródła itp. Uzyskaliśmy wiele korzystnych rozstrzygnięć sądów administracyjnych dla klientów w sporach dotyczących m.in. karuzel podatkowych, fixed establishment, opodatkowania transakcji wewnątrzgrupowych, cen transferowych, transakcji nabycia przedsiębiorstwa i restrukturyzacji, a także innych spraw podatkowych. Szereg uzyskanych dla naszych klientów orzeczeń miało charakter precedensowy i przełomowy, stanowiąc podwaliny nowego orzecznictwa sądowego i praktyki organów podatkowych.
 • Transakcje finansowe
  Obsługujemy od strony podatkowej różne krajowe i transgraniczne transakcje finansowania przedsiębiorstw. Doradzamy klientom z sektora finansowego i bankowego w zakresie opodatkowania produktów finansowych, zarządzania portfelem inwestycyjnym, emisji papierów wartościowych, w tym instrumentów dłużnych i hybrydowych. Mamy bardzo bogate doświadczenie w zakresie doradztwa dotyczącego kwestii podatkowych odnoszących się do tworzenia nowych banków i uruchomienia ich działalności, a także różnego rodzaju restrukturyzacji działalności bankowej i finansowej. Mamy także szerokie doświadczenie w zakresie opodatkowania wewnątrzgrupowych instrumentów finansowania (m.in. cash-poolfactoring) i zarządzania ryzykiem walutowym.
 • Kwestie regulacyjne
  Wspieramy podmioty inicjujące bądź recenzujące zmiany w ustawodawstwie krajowym, biorąc udział w projektowaniu nowych rozwiązań legislacyjnych i służąc naszą wiedzą i doświadczeniem przy tworzeniu nowego prawa. Uczestniczyliśmy w pracach nad projektowaniem wielu rozwiązań legislacyjnych, m.in. pierwszych w Polsce przepisów dotyczących indywidualnych interpretacji podatkowych, polskich fundacji prywatnych (rodzinnych), opodatkowania odszkodowań z tytułu wywłaszczenia nieruchomości, implementacji w prawie krajowym metod unikania podwójnego międzynarodowego opodatkowania oraz sposobu opodatkowania dochodów osiąganych przez osoby fizyczne lub prawne ze wspólnych przedsięwzięć, w tym ze spółek osobowych.
 • Compliance
  Oferujemy klientom kompleksowe doradztwo w zakresie przestrzegania obowiązujących regulacji prawnych. Przeprowadziliśmy szereg audytów mających na celu wykrycie i skorygowanie nieprawidłowości przy stosowaniu m.in. przepisów ustawy o VAT czy przepisów o raportowaniu schematów podatkowych (MDR). Sporządzamy dla klientów podatkowe dokumentacje, raporty, zgłoszenia i deklaracje oraz wspieramy klientów we wdrażaniu rozwiązań zapewniających właściwe stosowanie przepisów o MDR, CRS/FATCA, procedur SENT, dotyczących wymogów dokumentowania transakcji w VAT oraz dokumentacji cen transferowych. Przygotowujemy analizy porównywalności cen transakcyjnych towarów i usług, występujemy w postępowaniach celem uzyskania dla klientów tzw. uprzednich porozumień cenowych (APA).
 • VAT, podatek akcyzowy i cła
  Wspieramy klientów w zakresie kwestii i rozliczeń dotyczących VAT w krajowych i transgranicznych transakcjach w obrocie towarowym oraz świadczeniu usług, podatku akcyzowego i stosowania stosownych procedur celnych.
 • Private Clients
  Zapewniamy kompleksową obsługę prywatnych inwestorów i przedsiębiorców prowadzących działalność w kilku krajach. Wśród naszych stałych klientów są najwięksi polscy przedsiębiorcy i inwestorzy. W ramach naszej obszernej praktyki doradzaliśmy w międzynarodowych zagadnieniach prawnych i podatkowych dotyczących m.in. planowania sukcesji majątku osób prywatnych, przeniesienia miejsca pobytu klienta zagranicznego do Polski, korzystania zgodnie z obowiązującym prawem z formy prawnej zagranicznych fundacji rodzinnych, funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych oraz transakcji zbycia pakietu udziałów w polskiej spółce kapitałowej na rzecz zagranicznego funduszu Private Equity. Dzięki bliskiej współpracy z kancelariami spoza Polski zapewniamy naszym klientom bezpieczeństwo podatkowe w transakcjach wykraczających poza polską jurysdykcję.
 • Szkolenia
  Prowadzimy szkolenia na temat bieżących zmian przepisów podatkowych, orzecznictwa i praktyki organów oraz ich wpływu na operacyjną działalność klientów, a także szeregu innych niełatwych zagadnień podatkowych mających istotny wpływ na działalność poszczególnych klientów.
 • Opodatkowanie międzynarodowe
  Zespół SK&S należy do liderów doradztwa w złożonych kwestiach opodatkowania międzynarodowego. Często, w ramach dużych projektów, koordynujemy wsparcie dla klientów ze strony zagranicznych doradców podatkowych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie pozwalające na rozwiązywanie problemów opodatkowania transakcji transgranicznych, przedsięwzięć oraz działalności prowadzonych jednocześnie w kilku krajach. Doradzamy także krajowym i zagranicznym osobom fizycznym, w tym przedsiębiorcom, menadżerom, artystom i przedstawicielom innych profesji w odniesieniu do opodatkowania ich dochodów uzyskiwanych w różnych państwach.
Jarosław Bieroński
Starszy Partner, radca prawny, doradca podatkowy
Piotr Andrzejak
Partner, radca prawny, doradca podatkowy
Sławomir Łuczak
Partner, radca prawny
umów Spotkanie