Prawo pracy

Dobre relacje z pracownikami są kluczem do sukcesu każdego przedsiębiorcy, dlatego zapewniamy pracodawcom wszechstronną pomoc prawną w zakresie najszerzej pojętego HR oraz compliance. Staramy się nie tylko udzielać klientom właściwych odpowiedzi, ale także zadajemy im właściwe pytania, dążąc do tego, aby proponowane przez nas rozwiązania obejmowały wszystkie istotne elementy powierzanej nam sprawy. Bierzemy pod uwagę także przepisy podatkowekorporacyjne i prawo konkurencji, współpracując przy tym z kolegami z innych zespołów w naszej kancelarii. Wiemy, że problemy prawne dotyczące stosunków zatrudnienia należy rozwiązywać w powiązaniu z przepisami regulującymi inne aspekty działalności przedsiębiorców.

Nasze doradztwo cechują pragmatyzm i efektywność. Rozumiemy potrzeby klientów i dlatego proponujemy praktyczne rozwiązania, a porady formułujemy w zwięzłym i zrozumiałym stylu. Przy ich tworzeniu mamy na uwadze biznesowe cele klienta i specyfikę prowadzonej przez niego działalności.

Nasz zespół prawa pracy jest jednym z największych w kancelariach multidyscyplinarnych, możemy więc sprawnie realizować nawet największe projekty. Mamy ogromną bazę wiedzy i doświadczeń, dzięki czemu możemy w bardzo krótkim czasie odpowiadać na pytania naszych klientów. Specjaliści prawa pracy działają w każdym z naszych czterech biur w różnych częściach Polski, a to ułatwia bezpośredni kontakt z prawnikami i pozwala zmniejszać koszty podróży i reprezentacji w sporach sądowych.

W ramach świadczenia pomocy prawnej z zakresu prawa pracy oferujemy m.in.:

 • opracowanie pakietu dokumentów niezbędnych do zatrudnienia pracownika,
 • redagowanie  kompletu regulaminów wewnętrznych dostosowanych do potrzeb danego pracodawcy,
 • audytowanie dokumentów wewnętrznych,
 • pomoc w zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników,
 • przygotowanie zakładu pracy lub jego części do przejścia do nowego pracodawcy oraz przeprowadzenie tego procesu,
 • kompleksowe wsparcie w procesie negocjacji ze związkami zawodowymi i w sporach pracowniczych,
 • postępowania kryzysowe, a w szczególności przeprowadzanie postępowań wewnętrznych w dotyczących mobbingu, dyskryminacji oraz nadużyć pracowników (również ze wsparciem psychologicznym),
 • prowadzenie sporów sądowych z pracownikami,
 • przygotowanie i przeprowadzanie zwolnień grupowych (również ze wsparciem psychologicznym),
 • pomoc w przygotowaniu efektywnych systemów wynagradzania,
 • wsparcie we wdrożeniu PPK – pracowniczych planów kapitałowych,
 • bieżące monitorowanie orzecznictwa i zmian w prawie oraz opracowanie alertów prawnych.
Agnieszka Fedor
Partner, adwokat
umów Spotkanie