Spory sądowe i arbitrażowe

Zespół procesowy istnieje w naszej kancelarii niemal od jej powołania, a obecnie jest największym i jednym z najlepszych w Polsce. Od wielu lat cieszymy się zaufaniem klientów i zajmujemy czołowe miejsca w rankingach Chambers Global, Legal500 oraz rankingu dziennika „Rzeczpospolita”.

Jesteśmy specjalistami od wygrywania spraw trudnych i precedensowych. Doradzamy klientom we wszelkich spornych i kryzysowych sytuacjach, preferując rozwiązania ugodowe. Gdy sporu nie udaje się uniknąć, reprezentujemy ich przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, polskimi i międzynarodowymi trybunałami arbitrażowymi oraz sądami europejskimi. Każdego roku prowadzimy kilkaset spraw sądowych i arbitrażowych, a ich łączna wartość waha się od 1,5 do kilku miliardów złotych rocznie.

Naszym celem jest wygrana naszych klientów osiągnięta w rozsądnym czasie. Mamy szczególną satysfakcję, kiedy zapada orzeczenie precedensowe, porządkujące praktykę danego rynku, jak to się stało np. w przypadku orzeczeń Sądu Najwyższego na tle wzorca umownego FIDIC, wzorów przemysłowych czy wzorów wspólnotowych. Niekiedy wygraną jest również zakończenie konfliktu przed wniesieniem sprawy do sądu, gdy opracowana wspólnie z klientem strategia zniechęca przeciwnika do eskalowania sporu.

Dbamy o jakość i szybkość komunikacji z klientami. Staramy się od początku zrozumieć istotę problemu oraz ich biznesowe oczekiwania. Nasi prawnicy są nie tylko procesualistami. Przykładamy dużą wagę do rozwijania warsztatu w zakresie znajomości prawa cywilnego i handlowego, ale też staramy się poznać i zrozumieć techniczne i praktyczne aspekty działalności naszych klientów. Proponujemy rozwiązania i otwarcie prezentujemy obszary i rozmiar ryzyka.

Zespół procesowy SK&S łączy pasja, zaangażowanie i wzajemny szacunek. Wielu z nas, w tym wszyscy obecni partnerzy, karierę zawodową rozpoczęło w SK&S.

Świadczenie profesjonalnej pomocy w sprawach spornych to również zapewnienie klientom wsparcia ze strony specjalistów, praktyków i akademików, pracujących w pozostałych zespołach SK&S.

To przywilej, że możemy pracować z liderami niemal wszystkich branż. Klienci doceniają naszą znajomość polskich realiów i reputację, jaką udało nam się wypracować na polskim rynku.

Prowadziliśmy i prowadzimy liczne spory dotyczące m.in.:

 • projektów infrastrukturalnych, w tym budowy autostrad, lotnisk, elektrowni i fabryk,
 • IT,
 • własności przemysłowej,
 • nieruchomości, w tym reprywatyzacyjne i dotyczące szkód planistycznych,
 • prawa lotniczego, w tym odszkodowań za katastrofy lotnicze,
 • odpowiedzialności cywilnoprawnej członków organów spółek,
 • ochrony danych osobowych,

a także spory:

 • korporacyjne,
 • związane z naruszeniami prawa konkurencji,
 • z elementem zagranicznym, w tym dot. wykonywania w Polsce zagranicznych orzeczeń sądowych,
 • post-arbitrażowe,
 • z zakresu prawa pracy,
 • post-kartelowe.
Rafał Waszkiewicz
Partner, radca prawny
Katarzyna Paczuska-Tokarska
Partner, adwokat
Jacek Siński
Partner, radca prawny
prof. Stanisław Sołtysiński
Partner założyciel, Of Counsel, radca prawny
umów Spotkanie