prof. Stanisław Sołtysiński

prof. Stanisław Sołtysiński

Partner założyciel, Of Counsel, radca prawny

Z kancelarią SK&S jestem związany od początku jej istnienia jako jej współzałożyciel. Specjalizuję się prawie cywilnym, prawie własności intelektualnej, prawie handlowym oraz prawie inwestycji zagranicznych. Jestem współtwórcą nowoczesnego polskiego prawa handlowego. Uczestniczę aktywnie w arbitrażu międzynarodowym jako Sędzia Sądu Arbitrażowego przy KIG, Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego przy Austriackiej Izbie Gospodarczej oraz Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego.

W przeszłości wielokrotnie reprezentowałem rząd polski w rozmowach prowadzących do stowarzyszenia Polski ze Wspólnotą Europejską oraz doradzałem rządowi w sprawie przystąpienia Polski do UE. Byłem także doradcą filadelfijskiej firmy prawniczej Drinker Biddle & Reath. Jako wieloletni członek Rady Legislacyjnej służyłem radą rządowi w sprawach reformy ustawodawstwa, mającej na celu rozwój handlu międzynarodowego i inwestycji zagranicznych. W 1997 r. zostałem członkiem Komisji Kodyfikacyjnej oraz Przewodniczącym jej podkomisji, która opracowała kodeks spółek handlowych, uchwalony przez Sejm w 2000 roku.

Jestem autorem kilkunastu książek i ponad 300 publikacji na temat prawa handlowego, własności intelektualnej, prawa antymonopolowego i prawa cywilnego.

KONTAKT
Tel.:+ 48 22 608 70 01
Tel. kom.:+48 602 257 291
Fax:+48 22 608 70 70
Edukacja
 • Ukończył studia prawnicze (1961) oraz zdobył kolejne stopnie naukowe (doktora – 1965, doktora habilitowanego – 1970, profesora nadzwyczajnego – 1979 oraz zwyczajnego – 1988) na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.
 • Odbył także studia podyplomowe w London School of Economics (1966–67) oraz na Columbia University w Nowym Jorku, gdzie w 1973 r. uzyskał dyplom Master of Laws (LL.M).
 • Był dziekanem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Visiting Professor na University of Pennsylvania Law School (1975–1991) oraz profesorem College of Europe w Brugii (1991–1995).
 • W 2010 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Doświadczenie
 • Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, własności intelektualnej, prawa handlowego oraz prawa inwestycji zagranicznych
 • Współtwórca nowoczesnego polskiego prawa handlowego
REKOMENDACJE
 • Doctor honoris causa Szkoły Głównej Handlowej
 • Chambers & Partners – Corporate and M&A
 • Chambers & Partners – Dispute resolution
 • Legal 500 – Dispute resolution
 • Rzeczpospolita – lider tego rankingu w kategoriach: Prawo spółek, fuzje i przejęcia, prawo własności intelektualne, prawo antymonopolowe, procesy sądowe i arbitraż
PUBLIKACJE