Private equity

Jako kancelaria koncentrująca się na transakcjach M&A SK&S wspiera także firmy z sektorów private equity i venture capital (w tym, financial sponsors, inwestorów, spółki portfelowe i zarządzających funduszami) w zakresie wszelkich transakcji począwszy od inwestycji typu venture and growth capital po znaczne transakcje na rynkach kapitałowych. Korzystając z długoletniego doświadczenia prawnicy SK&S doskonale rozumieją złożoność i niuanse najbardziej skomplikowanych transakcji w sektorze private equity, a także specyficzne wyzwania z nich wynikające. Co więcej, w rezultacie naszych wieloletnich relacji z renomowanymi międzynarodowymi firmami prawniczymi i zaangażowaniu w różnorodne międzynarodowe sieci współpracy jesteśmy często zaangażowani do skomplikowanych przedsięwzięć realizowanych w ramach licznych jurysdykcji.

Mamy dogłębną wiedzę dotyczącą różnych sektorów i biznesu, a w tym w szczególności w zakresie ściśle regulowanych branż gospodarki (np. sektor bankowości i fin-tech, energetyka). Dzięki temu jesteśmy w stanie wspierać naszych klientów w odniesieniu do najbardziej skomplikowanych i rygorystycznie regulowanych obszarów działalności gospodarczej.

Jesteśmy doceniani za pragmatyzm biznesowy i doradztwo dostosowane do realnych potrzeb klientów. Korzystając z naszego doświadczenia jesteśmy w stanie przewidzieć różnorodne scenariusze i zaproponować racjonalne i skuteczne rozwiązania odpowiadające potrzebom naszych klientów.

Nasza praktyka Private Equity obejmuje w szczególności doradztwo dotyczące m.in. bankingu, finansów i rynków kapitałowych. Bazując na ścisłej współpracy z prawnikami z pozostałych departamentów zapewniamy naszym klientom kompleksowe wsparcie w zakresie:

  • Struktur podatkowych i korporacyjnych;
  • Finansowania akwizycji;
  • Prawnych i podatkowych badań due diligence, w tym vendor due diligence;
  • Spraw antymonopolowych;
  • Przygotowania i negocjacji dokumentacji transakcyjnej;
  • Ubezpieczenia W&I
  • management participation programs;
  • restrukturyzacji przed i po zamknięciu transakcji
  • doradztwa dotyczącego wyjścia z inwestycji.

Jesteśmy angażowani przez klientów do różnorodnych transakcji na poszczególnych etapach cyklu inwestycyjnego począwszy od wejścia po wyjście z inwestycji. W tym celu opracowujemy innowacyjne i dostosowane do potrzeb klientów struktury transakcyjne obejmujące inwestycje bezpośrednie, wspólne inwestycje, a także joint ventures (reprezentujemy zarówno inwestorów jak i sprzedawców). Nasze wsparcie obejmuje także opracowanie i implementację programów management participation jak i refinansowania inwestycji po zamknięciu transakcji.

Łukasz Berak
Partner, radca prawny
Robert Gawałkiewicz
Partner Zarządzający, radca prawny
Tomasz Kański
Starszy Partner, radca prawny
dr Marcin Olechowski
Partner, adwokat
Krzysztof Pawlisz
Starszy Partner, radca prawny
prof. Stanisław Sołtysiński
Partner założyciel, Of Counsel, radca prawny
dr hab. Andrzej Szlęzak
Partner założyciel, Of Counsel, radca prawny
Sławomir Uss
Partner, radca prawny
Andrzej Motyka
Partner, adwokat
umów Spotkanie