dr hab. Andrzej Szlęzak

dr hab. Andrzej Szlęzak

Partner założyciel, Of Counsel, radca prawny

Pracę w kancelarii SK&S rozpocząłem krótko po jej powstaniu w 1991 roku. W 1993 r. zostałem w niej partnerem, zaś w 1996 r. starszym partnerem. Posiadam stopień naukowy doktora habilitowanego prawa, jestem ekspertem w dziedzinie prawa cywilnego i handlowego, fuzji i przejęć, a także krajowego i międzynarodowego arbitrażu. Doradzam przy transakcjach prywatyzacyjnych oraz w procesach restrukturyzacji wielu sektorów przemysłu i bankowości, a także przy istotnych projektach fuzji i przejęć, w tym projektach inwestycyjnych typu „greenfield”.

Jestem arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz w sporach arbitrażowych przed Sądem ICC w Paryżu. Pracę praktyka prawa łączę z pracą dydaktyczną. W roku 1994 zostałem powołany na stanowisko profesora Uniwersytetu Adama Mickiewicza, na którym pozostawałem do momentu odejścia z Wydziału Prawa w 1996 roku. Obecnie jestem profesorem SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielę się w licznych publikacjach z dziedziny prawa cywilnego i handlowego, również obcojęzycznych.

KONTAKT
Tel.:+48 22 608 70 02
Tel. kom.:+48 602 257 293
Fax:+48 22 608 70 70
Edukacja
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu –habilitacja – 1992
  • Staż na Uniwersytecie w Oxfordzie – Wolfson College, Pembroke College – 1989–1990
  • Staż na Uniwersytecie w Michigan, Ann Arbor – 1985–1986
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – doktor prawa – 1984
  • Sąd Wojewódzki w Poznaniu – aplikacja sędziowska – 1979–1981
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – magister filologii angielskiej – 1978, magister prawa – 1979
Doświadczenie
  • Ekspert w dziedzinie prawa cywilnego i handlowego, fuzji i przejęć, a także krajowego i międzynarodowego arbitrażu
  • Doradza przy transakcjach prywatyzacyjnych oraz w procesach restrukturyzacji wielu sektorów przemysłu i bankowości, a także przy istotnych projektach fuzji i przejęć, w tym projektach inwestycyjnych typu „greenfield”
REKOMENDACJE
  • Chambers & Partners – Dispute Resolution
  • Legal500 – Dispute Resolution
PUBLIKACJE