Dr hab. Andrzej Szlęzak członkiem Rady Arbitrażowej przy KIG

Dr hab. Andrzej Szlęzak został powołany w skład Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w kadencji 2023-2026.

Główną kompetencją Rady Arbitrażowej jest samorządne współkształtowanie i nadzór nad merytorycznymi aspektami działalności Sądu.

Powiązane