Arbitraż międzynarodowy

Od początku istnienia kancelarii działamy w obszarze arbitrażu międzynarodowego. Braliśmy udział w niektórych z największych i najbardziej złożonych sporów arbitrażowych w Polsce i w regionie. Dzięki temu dobrze znamy specyfikę arbitrażu międzynarodowego. Wymaga ona orientacji w różnicach między systemami prawnymi, znajomości międzynarodowych regulaminów arbitrażowych oraz zwyczajów i regulacji „soft law” arbitrażowego, rozumienia dynamiki trybunałów arbitrażowych złożonych z prawników wykształconych w różnych systemach i kulturach prawnych, prowadzenia postępowania w językach obcych, przesłuchań świadków i ekspertów w drodze cross-examination, zarządzania – często ogromnym – materiałem dowodowym i koordynacji równoległych postępowań w różnych jurysdykcjach.

Członkowie naszego zespołu są nie tylko doświadczeni, ale także regularnie publikują na temat arbitrażu międzynarodowego oraz podnoszą swoje kompetencje w czołowych instytucjach akademickich zajmujących się prawem i arbitrażem międzynarodowym, jak MIDS w Genewie czy Haska Akademia Prawa Międzynarodowego.

Bogate doświadczenie międzynarodowe
Mamy doświadczenie w prowadzeniu arbitraży w takich zagranicznych forach jak Paryż, Londyn, Genewa, Zurich, Sztokholm, Wiedeń i Haga oraz na podstawie większości czołowych regulaminów arbitrażowych – w tym UNCITRAL, ICC, LCIA, VIAC, SCC, KIG i SA Lewiatan. Zajmujemy się także arbitrażem w wyspecjalizowanych dziedzinach, w tym arbitrażem przed WIPO oraz arbitrażem w sporach domenowych.

Przekrojowe doświadczenie przedmiotowe i sektorowe
Prowadzimy arbitraże m.in. z umów handlowych, umów koncesyjnych, umów joint venture, umów inwestycyjnych oraz z umów w transakcjach M&A. Nasze doświadczenie sektorowe obejmuje m.in. nieruchomości, infrastrukturę i budownictwo, energetykę, telekomunikację, żywność, przemysł, usługi finansowe. Jako jeden z zespołów kancelarii uniwersalnej mamy też zapewnione wsparcie merytoryczne i branżowe specjalistów z pozostałych działów SK&S.

Arbitraż inwestycyjny
Posiadamy unikalne doświadczenie w arbitrażu inwestycyjnym. Reprezentowaliśmy zarówno inwestorów zagranicznych, jak i państwa w licznych postępowaniach prowadzonych na podstawie traktatów o ochronie inwestycji (tzw. BIT). Doradzamy także klientom, jak mogą ustrukturyzować swoje inwestycje, aby skorzystać z ochrony wynikającej z takich traktatów.

Dobór arbitrów i strategii procesowej
Rozumiemy, jak ważny jest etap konstytuowania się trybunału arbitrażowego. Posiadamy dobre rozeznanie środowiska polskich i międzynarodowych arbitrów, a doświadczenia członków naszego zespołu, którzy regularnie bywają arbitrami bądź sekretarzami trybunałów, ułatwia nam formułowanie skutecznych strategii procesowych. Rozumiemy, że kluczem do sukcesu jest umiejętność wyjaśnienia w przejrzysty sposób nawet najbardziej skomplikowanego stanu faktycznego, w połączeniu z umiejętnością przedstawiania zagadnień prawnych w sposób zrozumiały dla prawników z innych systemów prawnych.

Dobór ekspertów (biegłych)
Na potrzeby prowadzonych arbitraży regularnie współpracujemy z ekspertami ekonomicznymi, branżowymi i prawnymi. Dzięki temu nie tylko posiadamy dobre rozeznanie działających na rynku czołowych ekspertów (również zagranicznych), ale potrafimy efektywnie pracować z nimi zespołowo.

Zarządzanie złożonymi sprawami
Mając za sobą doświadczenie w prowadzeniu postępowań dwujęzycznych oraz koordynacji sporów wielojurysdykcyjnych, wiemy, jakie wyzwania organizacyjne stają przed stroną i jej pełnomocnikiem w takich sprawach i potrafimy nimi kompleksowo i efektywnie zarządzać. Umiemy zarządzać sprawą z materiałem dowodowym obejmującym tysiące stron oraz posiadamy do tego stosowne narzędzia informatyczne.

Wiedza ekspercka – prawo międzynarodowe
Członkowie naszego zespołu posiadają gruntowne wykształcenie w zakresie prawa międzynarodowego publicznego i prawa europejskiego, jak również unikatowe praktyczne doświadczenie w negocjowaniu i zawieraniu umów międzynarodowych (traktatów).

Uznawanie i wykonywanie zagranicznych wyroków arbitrażowych
W ścisłej współpracy z naszym departamentem procesowym regularnie doradzamy klientom w sprawach delibacyjnych. Reprezentujemy ich także przy uzyskiwaniu lub kontestowaniu środków zabezpieczających toczące się arbitraże.

Współpraca międzynarodowa
Potrafimy pracować zespołowo z prawnikami z innych jurysdykcji, zapewniając efektywne doradztwo naszym klientom także w sprawach w obcych jurysdykcjach. Jako kancelaria niezależna posiadamy sieć sprawdzonych partnerów w wielu krajach i blisko współpracujemy z czołowymi kancelariami arbitrażowymi i procesowymi.

Rafał Waszkiewicz
Partner, radca prawny
dr Marcin Olechowski
Partner Zarządzający, adwokat
dr hab. Ewa Skrzydło-Tefelska
Starszy Partner, radca prawny
prof. Stanisław Sołtysiński
Partner założyciel, Of Counsel, radca prawny
dr hab. Andrzej Szlęzak
Partner założyciel, Of Counsel, radca prawny
Sławomir Uss
Partner, radca prawny
Jacek Siński
Partner, radca prawny
umów Spotkanie