dr Marcin Olechowski

dr Marcin Olechowski

Partner Zarządzający, adwokat

Współpracuję z SK&S od 1996 r., a od 2007 r. jestem partnerem i koordynuję praktykę bankowości i finansów. Doradzam w złożonych kwestiach regulacyjnych w zakresie prawa bankowego i instytucji finansowych. Pracuję przy transakcjach fuzji i przejęć oraz przy transakcjach kredytowych. Reprezentuję klientów w postępowaniach przed KNF. Występuję jako pełnomocnik w wielu międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych w Wiedniu, Londynie, Hadze i Genewie pod regułami wiedeńskimi, LCIA, UNCITRAL i ICC oraz jako pełnomocnik przed Sądem Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich.

Jestem Adiunktem w Instytucie Prawa Cywilnego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzę zajęcia oraz Wykładowcą w Szkole Prawa Francuskiego i Europejskiego WPiA UW i Uniwersytetu w Poitiers. Pełnię również funkcję arbitra Sądu Polubownego przy Polsko–Niemieckiej Izbie Przemysłowo–Handlowej. Jestem członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Francuskiej Kultury Prawnej im. H. Capitant, Young International Arbitration Group (YIAG), Association Européenne de Droit Bancaire et Financier (AEBDF), Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego (PSSP) oraz International Bar Association (IBA).

KONTAKT
Tel.:+48 22 608 70 62
Tel. kom.:+48 608 435 055
Fax:+48 22 608 70 70
Edukacja
 • Max Planck Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht (Hamburg) – visiting researcher – 2004
 • Uniwersytet Warszawski – doktor nauk prawnych – 2001
 • Uniwersytet Paris II (Pantheon-Assas) – stypendysta Rządu Francuskiego – 1998
 • Uniwersytet Warszawski – magister prawa – 1996
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – licencjat handlu zagranicznego – 1994
konferencje
 • Gwarancje ubezpieczeniowe
 • VII Kongres Prawa Bankowego i Informacji
Doświadczenie
 • Doradztwo regulacyjne w usługach finansowych
 • Licencjonowanie banków i instytucji finansowych
 • Transakcje M&A w sektorze finansowym
 • Duże transakcje finansowania
 • Duże spory międzynarodowe (arbitrażowe)
REKOMENDACJE
 • Chambers & Partners FinTech
 • Chambers & Partners – Banking & Finance | Regulatory, Corporate / M&A
 • Legal500 – Banking & Finance
 • IFLR1000 – Banking, M&A
 • Who’sWho Legal
PUBLIKACJE