Dr hab. Andrzej Szlęzak współautorem monografii pt. „Wybrane umowy w transakcjach mergers & acquisitions (share deals) w świetle KC i KSH”

Serdecznie zapraszamy do lektury monografii pt. „Wybrane umowy w transakcjach mergers & acquisitions (share deals) w świetle KC i KSH”, której autorami są dr hab. Andrzej Szlęzak oraz dr Paweł Mazur. Opracowanie powstało przy wsparciu Uniwersytetu SWPS.

Publikacja jest pierwszym na rynku polskim, kompleksowym opisem zagadnień cywilnoprawnych związanych z zawieraniem podstawowych umów spotykanych w transakcjach fuzji i przejęć (mergers and acquisitions, M&A), w tym transakcji z udziałem funduszy venture capital oraz private equity.

Autorzy analizują wyróżnione empirycznie typy umów, takie jak umowa wspólników (SHA), umowa sprzedaży udziałów lub akcji (SPA), umowa inwestycyjna, czy też umowa o zachowaniu poufności (NDA), skupiając się na opisie najpowszechniej stosowanych klauzul umownych z perspektywy polskiego prawa cywilnego (w tym handlowego).

W książce szczegółowo omówione zostały zagadnienia:

  • umowa o zachowaniu poufności – treść umowy NDA, kodeksowa regulacja obowiązku zachowania poufności – art. 721 KC;
  • umowa wspólników (shareholders’ agreement) – charakter prawny umowy SHA wspólników i jej typowa treść;
  • opcje i instrumenty pokrewne – charakter prawny opcji, ich rodzaje oraz instytucje pokrewne;
  • umowa sprzedaży udziałów lub akcji (share purchase agreement) – ogólna charakterystyka umowy SPA, umowa sprzedaży udziałów lub akcji w umowie SPA, umowy gwarancyjne w umowie SPA, umowy o starania (rezultat) w umowie SPA, dodatkowe zastrzeżenia umowne w umowie SPA.

Publikacja dostępna jest na stronie księgarni Beck.

Powiązane