UPADŁOŚĆ I RESTRUKTURYZACJA

Reprezentujemy i doradzamy w największych i najbardziej złożonych krajowych i zagranicznych restrukturyzacjach oraz postępowaniach upadłościowych. Wiemy, że kluczem do sukcesu w tej dziedzinie jest efektywność, wynikająca z interdyscyplinarności, szybkości działania i responsywności. Nasz zespół specjalistów łączy doświadczenie departamentu procesowego SK&S z kompetencjami transakcyjnymi.

Posiadamy sprawdzone w praktyce kompetencje z obszarów niezbędnych do przeprowadzenia udanej restrukturyzacji sądowej i pozasądowej. Pomagamy klientom odzyskać należności w toku postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Zapewniamy kompleksowe doradztwo.

Nasze doświadczenie, zdobyte w pracy na rzecz podmiotów w kryzysie, wierzycieli, inwestorów, spółek holdingowych, banków oraz wielu innych partnerów zainteresowanych procesami restrukturyzacyjnymi i upadłością, obejmuje między innymi:

Sądowe postępowania restrukturyzacyjne
Przeprowadzamy naszych klientów przez etap wyboru, przygotowania i wykonania optymalnego planu restrukturyzacyjnego oraz propozycji układowych. Pomagamy przejść z powodzeniem wszystkie fazy sądowej restrukturyzacji – od przygotowania wniosku restrukturyzacyjnego, przez organizację i reprezentację na zgromadzeniu wierzycieli, aż po pilotowanie zatwierdzenia układu i jego wykonania.

 • Doradzamy, reprezentujemy i pomagamy stworzyć niezbędne warunki prawne do przygotowania i wykonania jak najlepszych propozycji układowych w sądowym postępowaniu restrukturyzacyjnym, z wykorzystaniem instrumentów i metod szeroko stosowanych w międzynarodowych restrukturyzacjach pozasądowych, a w szczególności:
 • opracowujemy, negocjujemy i opiniujemy wszelkie niezbędne dla układu porozumienia przed- i okołoukładowe typu standstill, pactum de non petendo, umowy finansowe, porozumienia korporacyjne, zabezpieczenia na majątku itp.,
 • pomagamy dostosować do przyszłego układu strukturę korporacyjną i majątkową przedsiębiorstwa z zachowaniem bezpieczeństwa prawnego (m.in. transakcje zbycia aktywów zbędnych dla dalszej restrukturyzacji lub zapewniających finansowanie),
 • przygotowujemy proces reorganizacji zatrudnienia, jaki będzie optymalny z punktu widzenia przyjęcia i wykonania układu,
 • przygotowujemy ramy prawne pozyskania finansowania dla przyszłej restrukturyzacji w drodze umów kredytowych, pomocy publicznej, restrukturyzacji długu publicznego (ulgi, prolongaty ZUS, podatków i innych należności publicznoprawnych).

Postępowania upadłościowe
Wspieramy naszych klientów w największych i najbardziej skomplikowanych postępowaniach upadłościowych w każdej fazie, m.in.:

 • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • pre-pack,
 • zgłoszenie wierzytelności,
 • ustalanie listy wierzytelności,
 • wyłączenia z masy,
 • kontrola i wycena składników masy,
 • kontrola planów podziału,
 • ustanowienie i reprezentacja w radzie wierzycieli,
 • kontakty z syndykiem i sędzią – komisarzem,
 • procesy dotyczące czynności fraudacyjnych.

Nasze zasoby pozwalają na realizację najbardziej skomplikowanych restrukturyzacji pozasądowych, wymagających wiedzy i doświadczenia w wielu dziedzinach:

 • restrukturyzacja długu – doradzamy przy ocenie dokumentacji finansowania i możliwości jej dostosowania. Negocjujemy zmiany dokumentacji kredytowej i warunków papierów dłużnych. Doradzamy w zakresie pozyskania nowego finansowania.
 • pomoc publiczna – coraz częściej ważnym elementem restrukturyzacji jest pomoc publiczna. Potrafimy ją wkomponować w ramy projektu restrukturyzacyjnego, a nasi specjaliści z tej dziedziny doradzają w pełnym spektrum zagadnień związanych z pomocą publiczną. Przedsiębiorcom, którzy uprzednio korzystali z pomocy publicznej, kompleksowo doradzamy przy restrukturyzacji jej warunków.
 • restrukturyzacja zobowiązań publicznoprawnych – doradzamy przy ocenie możliwości uzyskania ulg i prolongat obciążeń podatkowych, ZUS, itp. Reprezentujemy klientów w postępowaniach związanych z tymi zagadnieniami.
 • restrukturyzacja zatrudnienia – zapewniamy kompleksowe wsparcie w trudnym zadaniu zredukowania lub zreorganizowania zatrudnienia. Doradzamy przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu zwolnień grupowych (również ze wsparciem psychologicznym), jak również w procesie negocjacji ze związkami zawodowymi.
 • Distressed M&A – mamy bogate doświadczenie transakcyjne w nabywaniu i zbywaniu aktywów w warunkach pozasądowych działań restrukturyzacyjnych i w ramach postępowania upadłościowego. Wiemy jak zapewnić bezpieczeństwo prawne takich transakcji.
 • Koronawirus COVID-19 – na bieżąco śledzimy i analizujemy działania legislacyjne rządu i praktykę stosowania szczególnych rozwiązań wprowadzanych w związku z epidemią koronawirusa COVID-19. Wiemy, z jakich narzędzi może skorzystać przedsiębiorca w tej trudnej sytuacji i potrafimy je zastosować.
Łukasz Berak
Partner, radca prawny
Jacek Siński
Partner, radca prawny
UMÓW SPOTKANIE