SPECJALIZACJA:

Ochrona środowiska

Doradzamy firmom i podmiotom publicznym (ministerstwom, samorządom) we wszystkich  sprawach związanych z szeroko rozumianym prawem ochrony środowiska, obecnie jednej z najprężniej rozwijających się dziedzin prawa. Praktyczne skutki obowiązujących przepisów, których liczba rośnie z roku na rok, i wynikających z nich obowiązków przedsiębiorców,  wyjaśniamy w sposób jasny i zrozumiały. Pomagamy dostosować się do nowych przepisów i zarządzać ryzykiem prawnym związanym ze stale zmieniającym się otoczeniem regulacyjnym. Nasze doradztwo dotyczy oceny oddziaływania na środowisko i prawnej regulacji gospodarki odpadami, emisji gazów, hałasu, wody, ścieków, recyklingu, gazów cieplarnianych, REACH, oddziaływania elektromagnetycznego. Wspieramy klientów z wielu różnych branż, takich jak przemysł, handel, energetyka, górnictwo, gospodarka odpadami, przemysł motoryzacyjny, transport i rolnictwo.

Doradzając naszym klientom w sprawach środowiskowych, dostarczamy kompleksowe rozwiązania, uwzględniające wszystkie aspekty prawa (prawo cywilne, handlowe, karne). Oferujemy naszą wiedzę ekspercką oraz wieloletnie doświadczenie, a przy formułowaniu praktycznych porad prawnych współpracujemy z kolegami z innych praktyk w SK&S.

Jesteśmy przekonani, że w doradztwie prawnym z dziedziny ochrony środowiska należy uwzględniać także kwestie biznesowe, techniczne i przyrodnicze, a nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam dobrze zrozumieć nie-prawnicze, np. technologiczne, uwarunkowania danej sprawy. Stale współpracujemy z najlepszymi ekspertami (np. pracownikami naukowymi uczelni technicznych) i specjalistami z renomowanych firm inżynieryjnych, których – w uzgodnieniu z klientami – angażujemy dla wypracowania optymalnego i kompleksowego, tj. nie tylko prawnego, ale i technicznego, rozwiązania dla interesującej kwestii. To wszechstronne podejście, zmierzające do osiągnięcia celu biznesowego, zdecydowanie wyróżnia nas od innych doradców, oferujących stricte prawne porady.

Nasze wsparcie prawne koncentruje się w szczególności na następujących obszarach:

 • Wsparcie inwestycji
  Skutecznie pomagamy klientom w realizacji inwestycji (także na obszarach trudnych, np. Natura 2000). Doradzamy przy sporządzeniu dokumentacji, np. raportu o oddziaływaniu na środowisko, uzyskujemy decyzje i pozwolenia środowiskowe, wspieramy w relacjach z lokalnymi władzami i sąsiadami, reprezentujemy klientów przed sądami i urzędami w razie sporu, bronimy uzyskanych decyzji. Wspieramy przedsiębiorców planujących rozbudowę istniejących inwestycji, w szczególności w otoczeniu obszarów chronionych przepisami środowiskowymi.
 • Compliance i zarządzanie ryzykiem
  Pomagamy dostosować się do często zmieniających się przepisów środowiskowych (np. dotyczących odpadów). Identyfikujemy ryzyka środowiskowe w bieżącej działalności. Opracowujemy strategie zarządzania ryzykiem i wewnętrzne procedury compliance ograniczające ryzyko i prowadzimy szkolenia w tej dziedzinie. Reprezentujemy klientów w kontaktach z urzędami i innymi organami władzy publicznej. Wykonujemy audyty środowiskowe, a w raportach z nich wskazujemy optymalne w danej sytuacji i praktyczne rozwiązania. Informujemy o nadchodzących zmianach w otoczeniu regulacyjnym, by następnie we współpracy z klientem przygotować go do zmian.
 • Optymalizacja kosztów
  Weryfikujemy obciążenia klienta opłatami (za korzystanie ze środowiska, opłata produktowa, opłaty za usługi wodne, itp.). Wskazujemy możliwości optymalizacji i pomagamy je wdrożyć (np. uzyskując wiążące interpretacje przepisów).
 • Zarządzanie sytuacjami trudnymi
  Wspieramy klientów w zarządzaniu sytuacjami trudnymi, takimi jak awaria, szkoda w środowisku (np. niekontrolowany wyciek toksycznych substancji lub zanieczyszczenie gleby), konflikt z lokalną społecznością czy zidentyfikowane poważne naruszenie prawa. Pomagamy w przygotowaniu się do kontroli (np. WIOŚ) i wspieramy klienta podczas kontroli. Bronimy klientów przed karami i opłatami podwyższonymi. Przygotowujemy i wdrażamy strategie działania w związku z naruszeniami prawa, w szczególności poprzez doprowadzenie do zgodności z prawem w sposób bezpieczny dla klienta.
 • Ochrona prawna inwestycji
  Bronimy klientów przed inwestycjami mogącymi szkodliwie oddziaływać na ich biznes. Zapewniamy ochronę prawną przed działaniami osób trzecich nakierowanymi na utrudnienie, a nawet zablokowanie inwestycji lub działalności klienta, w szczególności przed coraz powszechniejszym zjawiskiem tzw. eko-terroryzmu.
Zbyszko Wizner
Starszy Partner, radca prawny
Krzysztof Cichocki
Partner, radca prawny
Radosław Waszkiewicz
Partner, radca prawny
umów Spotkanie