Nieruchomości i inwestycje budowlane

Świadczymy wysokiej jakości kompleksową obsługę prawną zarówno transakcji (nabycia, sprzedaży, najmu), jak i projektów inwestycyjnych (budowlanych) we wszystkich sektorach rynku nieruchomości, w tym na rynku nieruchomości biurowych, handlowych, hotelowych, przemysłowych, logistyczno-magazynowych, mieszkaniowych, jak również rolnych. Szczególnie bogate doświadczenie mamy w sektorze nieruchomości przemysłowych i logistycznych.

Od lat pracujemy dla klientów o zróżnicowanym profilu: od międzynarodowych funduszy nieruchomościowych, deweloperów, sieci handlowych – dyskontów i hipermarketów, właścicieli i operatorów centrów handlowych, funduszy private equity i firm przemysłowych, po największe światowe korporacje, korzystające z nieruchomości lub inwestujące w nieruchomości użytkowane na potrzeby własnego biznesu (jako najemcy lub właściciele). Z wieloma z nich zbudowaliśmy długoletnie i głębokie relacje biznesowe.

Nasi klienci korzystają z wiedzy i doświadczenia prawników z działu nieruchomości oraz z innych działów: korporacyjnegopodatkowegofinansowania nieruchomościpomocy publicznejkonkurencjiwłasności intelektualnej i procesowego. Dzięki ścisłej współpracy SK&S z największymi kancelariami zagranicznymi i międzynarodowymi w dużych międzynarodowych transakcjach portfelowych, nasi klienci uzyskują dostęp do najnowszych trendów i know how z globalnego rynku nieruchomości.

Uczestnikom rynku nieruchomości oferujemy w szczególności:

 • obsługę prawną transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości komercyjnych, w tym spółek celowych i portfeli nieruchomości,
 • badanie stanu prawnego oraz badanie podatkowe nieruchomości i spółek celowych i holdingowych,
 • planowanie struktur prawnych transakcji i inwestycji, w tym ich finansowania,
 • planowanie i wdrażanie struktur korporacyjnych dla realizacji inwestycji nieruchomościowych (polskich i międzynarodowych), w tym realizowanych w ramach wspólnych przedsięwzięć (joint venture),
 • obsługę prawną transakcji najmu nieruchomości biurowych, handlowych, przemysłowych, hotelowych i rozrywkowych – po stronie wynajmujących i najemców,
 • obsługę prawną finansowania nabywania i zabudowy nieruchomości – po stronie klientów, sponsorów, jak i podmiotów finansujących, w tym kompleksową obsługę ustanawiania zabezpieczeń wierzytelności,
 • kompleksową obsługę podatkową transakcji i inwestycji nieruchomościowych,
 • obsługę prawną we wszystkich zakresach dotyczących zarządzania nieruchomościami (asset management),
 • obsługę prawną przetargów na roboty budowlane oraz negocjowania i realizacji kontraktów budowlanych – po stronie zamawiających, jak i wykonawców,
 • reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących zezwoleń na realizację inwestycji, w tym decyzji środowiskowych, decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę itd.,
 • opracowanie umów dotyczących budowy dróg, infrastruktury i służebności, zawieranych z władzami, dostawcami mediów i sąsiadami w związku z realizacją inwestycji budowlanych,
 • doradztwo w zakresie pomocy publicznej dla inwestycji w nieruchomości,
 • reprezentację w sporach sądowych i arbitrażowych dotyczących nieruchomości i kontraktów budowlanych.
Zbyszko Wizner
Starszy Partner, radca prawny
Krzysztof Cichocki
Partner, radca prawny
Tomasz Młodawski
Partner, radca prawny
Janusz Siekański
Starszy Partner, radca prawny
Radosław Waszkiewicz
Partner, radca prawny
dr Łukasz Wyszomirski
Partner, adwokat
Jacek Siński
Partner, radca prawny
umów Spotkanie