Zespół Podatkowy SK&S nagrodzony w XV Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej

Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak zwyciężyła w zestawieniu „Najlepsze firmy w 2020 r.” w kategorii projekty podatkowe w XV Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej.

W kategorii „projekty podatkowe”, kapituła redakcyjna doceniła firmy, które zaproponowały i wdrożyły najbardziej nowatorskie, unikalne, przełomowe rozwiązania. W tej kategorii bezkonkurencyjne okazały się ex aequo: kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak oraz ALTO Tax.

Doradcy Kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak zrealizowali z sukcesem wiele skomplikowanych projektów podatkowych. Chodziło m.in. o doradztwo strategiczne, założenie fundacji rodzinnej za granicą, pomoc prawno-podatkową w zakresie krajowych i międzynarodowych zagadnień planowania sukcesji majątku.

Kolejne projekty dotyczyły doradztwa przy przejęciu spółki. Była to również unikalna transakcja w Europie. SK&S doradzało też przy zastosowaniu zwolnienia z opodatkowania w Polsce podatkiem u źródła wypłat za granicę przez różne przedsiębiorstwa. Nie możemy ujawnić szczegółów. Doradcy kancelarii opracowali szereg skomplikowanych struktur organizacji podatkowych i rozliczeń, wymagających złożonych operacji i unikalnych umiejętności, a także kooperacji z zespołami prawników z wielu krajów świata. Wiele z tych projektów miało charakter precedensowy i wymagało od partnerów podejścia proaktywnego.” – czytamy w uzasadnieniu rankingu.

Naszym doradcom przypadły również aż trzy czołowe lokaty indywidualne w rankingu najlepszych doradców podatkowych w 2020 r.:

  • mec. Jarosław Bieroński – I miejsce w kategorii Międzynarodowe Prawo Podatkowe,
  • ex aequo mec. Sławomir Łuczak i mec. Piotr Andrzejak – I miejsce w kategorii CIT.

Jarosław Bieroński – uzasadnienie wyboru – Kapituła wzięła pod uwagę przede wszystkim doradztwo Jarosława Bierońskiego i jego zespołu przy wielu skomplikowanych projektach podatkowych, m.in. w sporze między władzami podatkowymi Polski i Francji na tle kraju położenia rezydencji podatkowej polskiego podatnika.

Doradzał też w zakresie krajowego i międzynarodowego opodatkowania polskich rezydentów, którzy przenieśli się tymczasowo do innych krajów, a także rezydentów innych państw przebywających w Polsce. Wymagało to połączenia kilku ważnych kwestii: rezydencji podatkowej, międzynarodowego i krajowego opodatkowania dochodów i majątku (m.in. nieruchomości, udziały w spółkach zagranicznych, papiery wartościowe etc.) oraz exit tax.

Jarosław Bieroński prowadził też sprawę dotyczącą krajowego i międzynarodowego opodatkowania dochodów spółki i jej udziałowca (polskiego rezydenta) z tytułu inwestycji w nieruchomości w innym kraju UE, w tym doradztwo w zakresie międzynarodowego i krajowego opodatkowania dochodów (w tym podatku CFC) z najmu nieruchomości, z tytułu wypłat z zysku oraz opodatkowania majątku.

W kolejnym projekcie opracował strategię założenia fundacji rodzinnej i jej opodatkowania w kraju i za granicą (polskie przepisy w tym zakresie są wciąż na etapie założeń do projektu ustawy).”

Sławomir Łuczak i Piotr Andrzejak – uzasadnienie wyboru – „Piotr Andrzejak i Sławomir Łuczak wraz z zespołem prawników kancelarii zrealizowali kilka ważnych i skomplikowanych projektów podatkowych, dotyczących istotnych i unikalnych transakcji, wykazując się przy tym kunsztem prawniczym. Uzyskali również korzystne wyroki w sądach. Opracowali strukturę podatkową związaną z jedną z kluczowych transakcji M&A w zeszłym roku, strukturę organizacyjną, w tym zasady funkcjonowania przepływów pieniężnych, finansowania oraz rozliczeń wewnętrznych wiodącej grupy kapitałowej w swojej branży, strukturę podatkową dla kolejnej unikalnej inwestycji. Reprezentowali też klienta w kontroli celno-skarbowej dotyczącej prawidłowości rozliczeń w CIT.

Szczegółów nie możemy ujawnić. Każdy projekt wymagał jednak unikalnego podejścia podatkowego, nie były to bowiem typowe transakcje, oraz współpracy z prawnikami i doradcami z wielu krajów – projekty o charakterze multijurysdykcyjnym. Reprezentacja klientów w sporach o CIT zakończyła się na etapie postępowania kontrolnego. W grę wchodziła zapłata lub uniknięcie kilkudziesięciomilionowego domiaru podatku.

Piotr Andrzejak i Sławomir Łuczak reprezentowali też klientów w ważnych sporach sądowych, zakończonych wygraną dla ich klientów. Chodziło o spory m.in. o: zaniżenie przychodu ze sprzedaży nieruchomości, szacowanie ceny transferowej dla sprzedaży udziałów w spółce nieruchomościowej oraz rozumienie pojęcia rzeczywistego beneficjenta w podatku u źródła.”

Ponadto Zespół Podatkowy kancelarii SK&S zajął 6 miejsce w kategorii Największe firmy doradztwa podatkowego w 2020 r.  (wśród firm zatrudniających 10 i więcej osób z uprawnieniami).

Szczegółowe wyniki rankingu dostępne na stronie DGP

Powiązane