Prawo karne gospodarcze

Zespół prawa karnego gospodarczego i śledztw prowadzi klientów indywidualnych, zarządy oraz rady nadzorcze spółek przez postępowania karne i śledztwa wewnętrzne. Wiemy, jak istotna jest właściwa ocena sytuacji klienta, najczęściej bardzo złożonej faktycznie i prawnie. Potrafimy podejmować odpowiednie działania, aby sprostać oczekiwaniom osób, których życie osobiste, zawodowe oraz sprawy gospodarcze ich firm znalazły się „na krawędzi”.

Penalizacja życia gospodarczego postępuje; przepisy karne wprowadzone są do niemal każdej nowej ustawy. Sprawy karne zawsze stanowią wyzwanie dla firm i ich zarządów – nie tylko dlatego, że sankcje mogą być dolegliwe, ale również ze względu na inne czynniki znane wszystkim, którzy przeprowadzali przedsiębiorstwo przez kryzys związany z postępowaniem karnym. W takiej sytuacji akcjonariusze i klienci domagają się informacji, a często też zdecydowanych reakcji, pracownicy – w wielu przypadkach na podstawie niepełnych danych lub domysłów – odczuwają wzmożony stres, co wpływa na mniejszą produktywność, a nawet demobilizację personelu, a organy ścigania żądają precyzyjnych i szybkich odpowiedzi na zapytania. Udzielić pomocy może wtedy ktoś, kto nie tylko zna przepisy prawa i praktykę organów ścigania, ale także umie zarządzać kryzysem i zarysować scenariusze uwzględniające potrzeby oraz zagrożenia płynące od wszystkich uczestników danej sprawy.

Nasz zespół
Zawsze działamy zespołowo, a gdy jest to wskazane, zwracamy się o współpracę do prawników z innych obszarów praktyki prawa czy jurysdykcji. Własne kompetencje łączymy z kompetencjami najlepszych na rynku analityków i ekspertów. Adwokaci z naszego zespołu regularnie uczestniczą w przeszukaniach, przesłuchaniach i rozprawach. Stajemy na sali sądowej w imieniu pokrzywdzonych i jako obrońcy oskarżonych. To pozwala nam na szeroki ogląd sprawy i dobór odpowiedniego sposobu działania – wiemy bowiem, jak działają wszystkie „koła zamachowe” machiny procesu karnego. Szukamy najkorzystniejszych rozwiązań dla naszych klientów, czy to rekomendując trudną ugodę, w innym przypadku broniąc, czy wspierając sprawy przed organami śledczymi i sądami. Zawsze zwracamy uwagę na potrzebę właściwej komunikacji klienta z jego otoczeniem gospodarczym, gdyż lata praktyki nauczyły nas, że sprawy, jakimi się zajmujemy, z reguły wywołują sytuacje kryzysowe.

Doświadczenie
Zarządzanie sytuacją kryzysową wywołaną przez postępowanie karne jest łatwiejsze, gdy klient może postępować wedle wcześniej ustalonych i wdrożonych zasad. Dla naszych klientów opracowujemy i wdrażamy procedury oraz polityki compliance. Prowadzimy działania budujące wiedzę i kompetencje klientów w coraz bardziej skomplikowanej rzeczywistości obrotu gospodarczego. Wreszcie, dzielimy się z naszymi klientami wiedzą i doświadczeniem w obszarze cyberbezpieczeństwa. W ciągu ostatniej dekady przeprowadziliśmy kilkadziesiąt postępowań wyjaśniających obejmujących działania forensic (informatyki śledczej), open source and social media intelligence (wywiad jawno-źródłowy), przesłuchaliśmy kilkuset świadków i występowaliśmy przed organami ścigania oraz sądami w setkach spraw, w Polsce i Europie. Świadczymy usługi dla podmiotów m.in. z sektorów IT, FMCG, przemysłu ciężkiego, dystrybucji, finansów, produkcji budowlanej, nieruchomości i branży farmaceutycznej.

Tomasz Konopka
Partner, adwokat
Katarzyna Randzio–Sajkowska
Partner, adwokat
umów Spotkanie