Tomasz Konopka

Tomasz Konopka

Partner, adwokat

Świadczę pomoc prawną w SK&S od 2002. Wcześniej pracowałem jako prawnik oraz zasiadałem w organach wielu spółek prawa handlowego, w tym notowanych na GPW w Warszawie. Od 2013 roku jestem partnerem, który kieruje zespołem prawa karnego gospodarczego i śledztw. Doradzam klientom, którym grozi odpowiedzialność karna np. z tytułu korupcji. Także doradzam klientom – ofiarom nadużyć takich jak oszustwo, kradzież, działanie na szkodę spółki, fałszerstwo, pranie pieniędzy czy ofiarom cyberprzestępstw. Jako że prowadziłem wiele wewnętrznych śledztw lokalnie, jak i w otoczeniu międzynarodowym, posiadam bogate doświadczenie we współpracy z renomowanymi kancelariami z całego świata, jak i z międzynarodowymi firmami doradczymi.

Doradzam przy planowaniu i wdrożeniu procedur i polityk compliance, jak również rozwiązań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa biznesu. Jestem adwokatem z niemal dwudziestoletnim stażem, posiadam bogate doświadczenie w reprezentacji klientów przed organami ścigania oraz sądami, zarówno w Polsce jak i na terenie UE. W latach 2017-2020 byłem wyróżniany przez „Chambers Europe, The Clients’Guide” tytułem Leading Lawyer, Band 1. Wielokrotnie moja praktyka była też w grupie rekomendowanych w rankingu prawniczym organizowanym przez ogólnopolski dziennik „Rzeczpospolita”.

KONTAKT
Tel.:+48 22 608 70 67
Tel. kom.:+48 604 243 699
Fax:+48 22 608 70 70
Edukacja
 • Uniwersytet im. Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie – magister prawa – 1995
konferencje
 • Przy kawie o prawie
 • Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
Doświadczenie
 • Doradza i reprezentuje klientów w sprawach związanych z ryzykiem odpowiedzialności karnej
 • Doradza podmiotom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw gospodarczych
 • Prowadzi wewnętrzne postępowania wyjaśniające
 • Świadczy doradztwo prawne w planowaniu i wdrażaniu kompleksowych projektów compliance, jak i rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo biznesu w tym cyberbezpieczeństwa
 • Doradza klientom, którym grozi odpowiedzialność karna
 • Doradza klientom – ofiarom nadużyć takich jak oszustwo, kradzież, działanie na szkodę spółki, fałszerstwo, pranie pieniędzy czy ofiarom cyberprzestępstw
 • Doradza przy planowaniu i wdrożeniu procedur i polityk compliance, jak również rozwiązań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa biznesu
REKOMENDACJE
 • Chambers & Partners – Dispute resolution, White Collar Crime
 • Legal500 – White Collar Crime
 • Ranking Kancelarii Prawnych Rzeczpospolitej – wyróżnienie w dziedzinie prawa karnego dla biznesu
PUBLIKACJE