Katarzyna Randzio–Sajkowska

Katarzyna Randzio–Sajkowska

Partner, adwokat

Do zespołu SK&S dołączyłam w 2006 roku, a w 2020 roku zostałam nominowana partnerem w kancelarii. Mam doświadczenie w reprezentowaniu klientów na wszystkich etapach postępowań karnych dotyczących m.in. przestępstw gospodarczych, fałszowania, korupcji, unikania podatków, prania pieniędzy i oszustw księgowych.

Zarządzam zespołami w dużych i skomplikowanych dochodzeniach wewnętrznych, w tym związanych z naruszeniami FCPA. Wspieram klientów we wdrażaniu systemów zgodności. Jestem członkiem Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) oraz International Association of Young Lawyers (AIJA).

KONTAKT
Tel.:+48 22 608 70 29
Tel. kom.:+48 660 611 934
Fax:+48 22 608 70 70
Edukacja
  • Uniwersytet Warszawski – magister prawa – 2005
konferencje
  • Akademia Umiejętności Eurocash - Compliance, czyli jak prowadzić swoją firmę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi
  • Seminarium dot. nowych obowiązków związanych z projektowaną dyrektywą w sprawie ochrony sygnalistów
  • Przy kawie o prawie
  • Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
  • Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych i członków zarządów
Doświadczenie
  • Reprezentuje klientów na wszystkich etapach postępowań karnych dotyczących m.in. przestępstw gospodarczych, fałszowania, korupcji, unikania podatków, prania pieniędzy i oszustw księgowych
  • Zarządza zespołami w dużych i skomplikowanych dochodzeniach wewnętrznych, w tym związanych z naruszeniami FCPA
  • Wspiera klientów we wdrażaniu systemów zgodności
REKOMENDACJE
  • Legal500 – White-collar crime
PUBLIKACJE