Sukces SK&S w 16. Rankingu Kancelarii Prawnych Rzeczpospolitej – wyróżnienia za innowacyjne rozwiązania oraz wyjątkowy kunszt działania

W 16. edycji Rankingu Kancelarii Prawnych dziennika „Rzeczpospolita” Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak kolejny raz utrzymała tytuł wicelidera w rankingu w kategorii liczby prawników z uprawnieniami, a także znalazła się w pierwszej czwórce największych polskich kancelarii (według liczby wszystkich prawników). Kancelaria SK&S otrzymała wyróżnienia w dwóch nowych kategoriach rankingu: za innowacyjne rozwiązania oraz wyjątkowy kunszt działania. Tradycyjnie już, SK&S oraz nasi eksperci otrzymali też szereg rekomendacji w poszczególnych kategoriach.

Kapituła „Rzeczpospolitej” przyznała wyróżnienie dla kancelarii SK&S za Detektor Karuzel VAT – najbardziej innowacyjne rozwiązanie 2017 r. – wyróżnienie w imieniu zespołu odebrał mec. Jarosław Bieroński.

„Kapituła postanowiła też wyróżnić Detektor Karuzel VAT opracowany przez prawników z zespołu podatkowego warszawskiej kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Opierając się na ich doświadczeniu opracowano algorytm ryzyka narażenia klienta przez jego kontrahentów na oszustwa podatkowe, a na jego podstawie stworzono informatyczny kalkulator weryfikacji wiarygodności podatkowej VAT. Poprzez weryfikację okoliczności współpracy, w tym kryteria stosowane przez Ministerstwo Finansów i organy podatkowe, a także zastosowanie różnych wag dla identyfikacji ryzyk poszczególnych okoliczności współpracy (system wag oparty jest na doświadczeniach SK&S w postępowaniach podatkowych prowadzonych wobec przedsiębiorców z wielu branż) kalkulator pozwala z dużym prawdopodobieństwem określić grono kontrahentów „ryzykownych” z perspektywy kontynuacji współpracy związanej z postępowaniami „antykaruzelowymi” prowadzonymi przez fiskusa” – czytamy w uzasadnieniu rankingu.

Po raz pierwszy nagrodzono również kancelarie, które przy obsłudze transakcji wykazały się wyjątkowym kunsztem działania. Pierwsza nagroda trafiła do kancelarii SK&S za przeniesienie z Polski do Hiszpanii siedziby holdingu AmRest zarządzającego markowymi sieciami restauracji. Pierwszy raz notowana na polskiej GPW spółka europejska przeniosła siedzibę do innego kraju UE – w imieniu zespołu wyróżnienie odebrał dr Marcin Olechowski.

„Był to pierwszy przypadek w historii polskiej Giełdy Papierów Wartościowych, gdy notowana na niej spółka europejska przeniosła swoją siedzibę do innego państwa UE. Takie właśnie pionierskie działanie doceniła kapituła. Natomiast kierujący pracą prawników SK&S adwokat Marcin Olechowski zauważa, że wyzwaniem było zmaganie się ze stykiem prawa polskiego i unijnego.

– Wprawdzie funkcjonowanie spółki europejskiej jest regulowane na poziomie unijnym, ale trzeba było się zmagać także z polskimi regulacjami, np. co do kwestii wykupu akcjonariuszy mniejszościowych – wskazuje adwokat. Dodaje, że z faktu notowania AmRest Holdings na giełdzie wynikał obowiązek konsultacji z Komisją Nadzoru Finansowego oraz z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.

– Jak to zwykle bywa przy okazji nowatorskich przedsięwzięć, sukces nie byłby możliwy bez wytężonej pracy zespołu wybitnych prawników, otwartych na nowe wyzwania i nieszablonowe myślenie – podsumowuje prawnik.”

Rekomendacje indywidualne otrzymali:

Profesor Stanisław Sołtysiński w dziedzinie prawa spółek i prawa handlowego,
– mec. Agata Szeliga w dziedzinie organizacji i finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych,
– mec. Tomasz Konopka w dziedzinie prawa karnego dla biznesu.

SK&S uzyskał tytuł wicelidera praktyki w dziedzinie: prawa spółek i prawa handlowego oraz procesów sądowych (cywilnych, karnych, gospodarczych, administracyjnych i arbitrażu).

Uzyskaliśmy również tytuł kancelarii rekomendowanej w sześciu kategoriach:

– prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
– organizacji i finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych,
– prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz autorskiego,
– prawa konkurencji i antymonopolowego,
– prawa podatkowego,
– prawa karnego dla biznesu.