E-commerce

Obroty w handlu elektroniczny stale rosną i wielu klientów naszej kancelarii sprzedaje swoje produkty i usługi przez Internet. Świadczymy wszechstronne doradztwo prawne dotyczące tego nowoczesnego rynku zbytu.

Najważniejsze obszary wsparcia prawnego, jakie świadczymy w tej dziedzinie, to:

Regulaminy i proces sprzedaży w transakcjach B2B i B2C
Opracowujemy i korygujemy regulaminy sklepów internetowych. Sprawdzamy, czy w procesie sprzedaży prowadzonej przez stronę internetową zostały uwzględnione wszystkie wymogi zawierania umów z konsumentami oraz przedsiębiorcami. Szczególną uwagę poświęcamy tym klauzulom regulaminów, które mogłyby zostać uznane za klauzule abuzywne, co mogłoby wiązać się z odpowiedzialnością cywilną i administracyjną (kary nakładane przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów). Opracowujemy dokumentację dotyczącą platform sprzedażowych w relacjach B2B.

Polityka prywatności
Analizujemy sposób przetwarzania danych osobowych w sklepach internetowych i innych platformach oraz opracowujemy odpowiednią dokumentację dotyczącą polityki prywatności, z uwzględnieniem przepisów RODO. Więcej: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Usuwanie ofert naruszających prawa klientów
Reprezentujemy klientów w razie, gdy na platformach aukcyjnych i w innych obszarach internetu dochodzi do naruszania praw do ich produktów. Komunikujemy się z dostawcami platform, na których dokonywane są naruszenia, a także współpracujemy z organami ścigania, jeżeli dystrybucja produktów stanowi naruszenie prawa karnego.

Reklamacje i spory z konsumentami
Wspieramy klientów w procesach reklamacyjnych, zarówno na etapie rozpatrywania reklamacji, jak i przed sądem oraz innymi organami, takimi jak rzecznik praw konsumentów, inspekcja handlowa, itd. Opracowujemy postanowienia regulaminów sklepów dotyczące reklamacji, starając się minimalizować ryzyko zarzutów ze strony konsumentów oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Regulacje dotyczące reklamy niektórych kategorii produktów
Badamy, czy reklama i sprzedaż określonych produktów i usług przez Internet jest dopuszczalna.

Analiza funkcjonowania sklepów internetowych
Całościowo analizujemy wszystkie aspekty prawne funkcjonowania sklepów internetowych.

Postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów
Reprezentujemy klientów w postępowaniach dotyczących naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, wynikających z funkcjonowania sklepów internetowych.

Szymon Gogulski
Senior Partner, attorney-at-law
Mikołaj Sowiński
Partner, attorney-at-law
Agata Szeliga
Partner, attorney-at-law
umów Spotkanie