Szymon Gogulski

Szymon Gogulski

Starszy Partner, radca prawny

Do zespołu SK&S dołączyłem w 1994 r., a w roku 2002 zostałem partnerem w kancelarii. Kieruję praktyką prawa własności intelektualnej. Reprezentuję klientów w sprawach z zakresu ochrony patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, tajemnic przedsiębiorstwa i praw autorskich. Posiadam bogate doświadczenie w problematyce z zakresu nieuczciwej konkurencji oraz prawa reklamy. Negocjuję umowy dotyczące praw własności intelektualnej, w tym transakcje transferu technologii oraz umowy o koegzystencji oznaczeń. Zajmuję się również zagadnieniami dotyczącymi prawa spółek i prawa cywilnego. Jestem arbitrem w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIiT oraz przy KIG, a także w unijnym sądzie polubownym rozstrzygającym spory dotyczące domen eu. Jestem członkiem kilku międzynarodowych stowarzyszeń działających na polu ochrony własności intelektualnej (INTA, ECTA, AIPPI, EuroIT). Zostałem wybrany audytorem decyzji EUIPO dot. unieważnienia wzorów wspólnotowych w ramach programu SQAP. Od wielu lat otrzymuję wysokie rekomendacje w takich renomowanych światowych rankingach, jak IAM Patent 1000, WTR1000, IP Stars, Chambers, Legal500.

KONTAKT
Tel.:+48 22 608 70 54
Tel. kom.:+48 602 106 688
Fax:+48 22 608 70 70
Edukacja
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – magister prawa – 1994
  • Sheffield University Faculty of Law – studium z prawa spółek oraz prawa międzynarodowego – 1993
Doświadczenie
  • Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i problematyce z zakresu nieuczciwej konkurencji oraz prawa reklamy
  • Zajmuje się również zagadnieniami dotyczącymi prawa spółek i prawa cywilnego
  • Jestem arbitrem w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, przy KIG oraz w sądzie polubownym rozstrzygającym spory dotyczące domen eu
REKOMENDACJE
  • Chambers & Partners – Intellectual property
  • Legal500 – Intellectual property
  • World Trademark Review 1000 – Enforcement and litigation
  • Managing Intellectual Property – IP Stars
PUBLIKACJE