IT i Nowe technologie

Już od lat 90-tych jesteśmy blisko związani z sektorem nowych technologii, a w szczególności z dynamicznie rozwijającą się branżą informatyczną. Wraz z naszymi klientami dotrzymujemy tempa stale zachodzącym zmianom technologicznym. Swoją działalność doradczą dla przedsiębiorców z sektora IT i nowych technologii dostosowujemy do ich modeli biznesowych oraz sposobów tworzenia i wdrażania produktów i usług, starając się w ten sposób sprostać wymaganiom, jakie firmy IT stawiają prawnikom. Aby móc lepiej wspierać biznes, zawsze chcemy zrozumieć założenia technologiczne i architekturę rozwiązań, z jakich korzystają nasi klienci, a ich opisy to nie „materiał do załączników do umowy”, których nie czytają nasi prawnicy, ale coś, na czym skupiamy uwagę, świadcząc pomoc prawną.

W ramach naszej praktyki świadczymy m.in. następujące usługi:

Obsługa wdrożeń informatycznych
Wspieramy naszych klientów w negocjacjach, opracowywaniu i wykonywaniu umów (wdrożeniowych, utrzymaniowych) i innych dokumentów kontraktowych związanych z wdrożeniami informatycznymi na bazie technologii Microsoft, SAP, Oracle i innych. Szukamy kreatywnych rozwiązań, aby doprowadzić do pomyślnego zakończenia negocjacji.

Kontraktowanie rozwiązań chmurowych
Działając dla jednego z kluczowych dostawców chmury na świecie, rozumiemy, co oferuje rynek i jakie rozwiązania można zaimplementować, aby „przejście na chmurę” było korzystne dla klientów. Pomagamy dostosowywać usługi chmurowe do wymogów RODO. Więcej: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Umowy licencyjne i przeniesienia praw
Przygotowujemy, adaptujemy oraz negocjujemy umowy licencyjne oraz umowy przeniesienia praw. Szukamy kreatywnych rozwiązań, aby zapewnić bezpieczeństwo prawne podmiotów korzystających z rozwiązań informatycznych oraz wykonawców.

Umowy z pracownikami i podwykonawcami
Wiemy, jak dużo może kosztować firmę informatyczną zaniedbanie zawarcia z pracownikami i podwykonawcami właściwych umów. Wspieramy przedsiębiorców w prawidłowym sformułowaniu dokumentacji regulującej współpracę z tymi osobami, żeby nabycie przez nich praw własności intelektualnej do wypracowanych rozwiązań było skuteczne.

Audyty oprogramowania
W czasach, gdy audyty prowadzone przez producentów oprogramowania mogą prowadzić do podnoszenia roszczeń opiewających na ogromne kwoty, wspieramy naszych klientów w trakcie takich audytów, pomagając im uniknąć nieuzasadnionych i nadmiernych opłat licencyjnych.  Pracujemy również z niezależnymi audytorami, którzy mogą wskazać, jak zmniejszyć ryzyko nieprawidłowości i jak uzyskać oszczędności na wydatkach IT w firmie.

Dochodzenie praw twórców oprogramowania
Prowadzimy szeroko zakrojone działania z zakresu dochodzenia praw firm softwarowych. Pomagamy zarówno międzynarodowym firmom, jak i podmiotom krajowym. Przez ostatnie lata zainicjowaliśmy setki i monitorowaliśmy tysiące spraw o naruszenie praw autorskich do programów komputerowych. Od wielu lat jesteśmy doradcą prawnym organizacji BSA – the Software Alliance.

Due diligence umów regulujących prawa do nowych technologii
Wykonujemy due diligence w zakresie praw do nowych technologii stosowanych lub nabywanych przez klientów, w szczególności w transakcjach typu M&A. Ten zakres naszych działań czasem wymaga nie tylko zgłębienia samej dokumentacji, ale również rzeczowej rozmowy z twórcami.

Cyberbezpieczeństwo
Wraz z kolegami specjalizującymi się w prawie karnym gospodarczym pomagamy klientom w spełnianiu wymogów z zakresu cyberbezpieczeństwa, a także – we współpracy z naszymi konsultantami technologicznymi – udzielamy wsparcia, gdy stają się celem różnego typu ataków hakerskich. Jeden z naszych pracowników ma uprawnienia audytora wiodącego według normy ISO 27001 – bezpieczeństwo informacji, akredytacja IRCA. Pomagamy klientom dostosować się do wymogów regulacyjnych w tym zakresie. Więcej: WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Analiza wykorzystywania oprogramowania open source
Prawie każde wdrożenie informatyczne w mniejszym lub większym stopniu opiera się na oprogramowaniu typu open source. Takie programy komputerowe niosą ze sobą pewne ryzyko, jeżeli ich implementacja nie jest przemyślana. Sprawdzamy, czy architektura rozwiązań jest zgodna z licencjami na oprogramowanie open source.

Szymon Gogulski
Starszy Partner, radca prawny
Mikołaj Sowiński
Partner, radca prawny
Agata Szeliga
Partner, radca prawny
umów Spotkanie