Motoryzacja

Nasz zespół wyspecjalizowanych i doświadczonych prawników zapewnia kompleksowe doradztwo dla producentów, importerów i dealerów samochodów oraz innych przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej. Obsługujemy ten sektor od początku lat 90-tych i pracujemy dla czołowych producentów, importerów i dystrybutorów kilku wiodących marek samochodowych, zapewniając im pełne wsparcie prawne we wszystkich aspektach ich działalności.

W szczególności:

Przygotowujemy dokumentację i doradzamy w odniesieniu do:

  • transakcji M&A w sektorze motoryzacyjnym, zarówno po stronie kupujących, jak i sprzedawców. Mamy doświadczenia w prostych i w skomplikowanych międzynarodowych transakcjach realizowanych w różnych jurysdykcjach. W ostatnim czasie m.in. doradzaliśmy w międzynarodowej transakcji obejmującej nabycie polskich spółek produkujących pojazdy i części samochodowe,
  • umów produkcyjnych – tj. umów związanych z produkcją pojazdów, podzespołów, komponentów, części zamiennych i akcesoriów,
  • umów dystrybucyjnych, dealerskich i serwisowych z generalnymi importerami, autoryzowanymi dealerami oraz autoryzowanymi serwisami samochodowymi,
  • umów związanych ze sprzedażą na rzecz klientów końcowych pojazdów, części zamiennych i akcesoriów, zarówno na rzecz klientów biznesowych (B2B), jak i konsumentów (B2C),
  • programów lojalnościowych oraz akcji promocyjnych organizowanych dla klientów lub pracowników sieci dealerskiej,
  • różnych form restrukturyzacji podmiotów z sektora motoryzacyjnego, jak połączenie, przekształcenie i podział,
  • programów sprzedaży, również sprzedaży promocyjnej, np. przez przygotowanie lub weryfikację biuletynów, wytycznych lub innych komunikatów,
  • sprawach regulacyjnych dotyczących sektora motoryzacyjnego, np. związanych z ochroną środowiska, recyklingiem oraz ELV (pojazdami wycofanymi z eksploatacji),
  • marketingu, reklamy i ekspozycji pojazdów, także z perspektywy regulacyjnej,
  • reklamacji klientów (B2B jak i B2C), w tym na gruncie rękojmi i gwarancji przy sprzedaży,
  • finansowania importerów i dealerów, również w odniesieniu do skomplikowanych struktur kredytowych i faktoringowych,
  • leasingu samochodów,
  • podatkowych (w tym VAT, akcyza, cła) związanych z działalnością operacyjną i restrukturyzacjami działalności dystrybucyjnej i dealerskiej,
  • ochrony danych osobowych, w tym dostosowania do RODO oraz nowych technologii (np. dotyczących inteligentnych systemów w samochodach i ich wpływu na prywatność).

 Prowadzimy audyty oraz szkolenia dla sektora motoryzacyjnego na temat m.in. ochrony konkurencji i konsumentów, spraw pracowniczych i danych osobowych.

Reprezentujemy producentów oraz importerów w postępowaniach:

  • podatkowych i administracyjnych,
  • postępowaniach sądowych, dotyczących w szczególności sporów z dealerami (również przed Sądem Najwyższym),
  • dotyczących spraw antymonopolowych (przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów),
  • dotyczących ochrony znaków towarowych,
  • dotyczących sporów konsumenckich.
Łukasz Berak
Partner, radca prawny
dr Wojciech Iwański
Partner, adwokat
umów Spotkanie