Life sciences


W naszym zespole doradców prawnych dla klientów z branży „Life Sciences” działają specjaliści prawa farmaceutycznego i wyrobów medycznych, prawa żywnościowego, własności intelektualnej, prawa zamówień publicznych, prawa konstytucyjnego i antymonopolowego, a jeżeli dana sprawa tego wymaga angażujemy też kolegów z pozostałych praktyk kancelarii. Zajmując się od lat tym interdyscyplinarnym segmentem praktyki, dobrze poznaliśmy biznes klientów i zasady rządzące rynkiem, na którym działają.

Oferujemy pełny zakres usług prawnych:

 • Wprowadzanie produktów do obrotu, znakowanie produktów, dystrybucja i handel,  reklama i promocja
  Od wielu lat wspieramy producentów wyrobów farmaceutycznych, medycznych i kosmetyków, m.in. przy wprowadzaniu produktów do obrotu, reklamie i promocji. Doradzamy producentom żywności, w tym producentom napojów alkoholowych, m.in. w sprawach związanych z oznakowaniem produktów, ograniczeniami dystrybucji i handlu, stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych oraz reklamą i promocją.
 • Stosowanie przepisów antykorupcyjnych
  Doradzamy firmom farmaceutycznym prowadzącym działalność na całym świecie w postępowaniach karnych wynikających z naruszenia przepisów antykorupcyjnych w Polsce oraz w kwestiach wynikających ze stosowania Ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych (FCPA) dla spółek z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.
 • Zaopatrzenie w leki, hurtowy handel lekami
  Prawnicy SK&S wyspecjalizowani w zakresie prawa zamówień publicznych doradzają przy przetargach na dostawy produktów farmaceutycznych do placówek służby zdrowia. Prowadzimy również szkolenia dla szpitali dotyczące organizacji zamówień na leki. Kompleksowo doradzamy hurtowniom farmaceutycznym – od uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności hurtowej, po udział w kontrolach GIF i wsparcie podczas postępowań pokontrolnych. Opracowujemy również umowy z kontrahentami i uczestniczymy w projektowaniu zmian legislacyjnych istotnych dla branży.
 • Spory sądowe
  Prowadzimy spory sądowe o czyny nieuczciwej konkurencji (nieuczciwe naśladownictwo opakowań produktów spożywczych, prowadzenie reklamy sprzecznej z prawem, pasożytnicza konkurencja). Reprezentujemy klientów przed sądami w sporach związanych z naruszeniem patentów, znaków towarowych (również w kontekście importu równoległego) oraz w postępowaniach arbitrażowych.
 • Wsparcie dla klientów zainteresowanych przebiegiem procesu legislacyjnego
  Aktywnie wspieramy krajowe i europejskie organizacje branżowe zainteresowane przebiegiem procesu legislacyjnego, opiniujemy akty prawne i propozycje nowych rozwiązań dla poszczególnych gałęzi przemysłu farmaceutycznego. Występujemy na krajowych i międzynarodowych konferencjach.
 • Obsługa korporacyjna
  Naszych klientów wspieramy także w bieżących sprawach, takich jak zmiany rejestrowe, organizacja zgromadzeń wspólników, reprezentujemy ich przed organami administracyjnymi, a także pomagamy w projektowaniu umów. Wśród projektów realizowanych na rzecz firm farmaceutycznych są także fuzje i przejęcia, restrukturyzacje oraz prywatyzacje.
Jacek Myszko
Partner, radca prawny
dr hab. Ewa Skrzydło-Tefelska
Starszy Partner, radca prawny
umów Spotkanie