Tax Alert | Ulga na robotyzację

Planowana data wejście w życie 1 stycznia 2021 r.

 • Celem ulgi ma być wsparcie robotyzacji produkcji, a w ograniczonym stopniu robotyzacji świadczenia usług (np. wprowadzania kas automatycznych).
 • Wydatki kwalifikowane podlegać będą odliczeniu w trakcie roku natomiast kwota dodatkowych 50% wartości wydatków kwalifikowanych odliczana będzie w zeznaniu rocznym.
 • Ulga obowiązywać będzie w latach 2021-2025. Brak możliwości uwzględnienia ulgi w rozliczeniu rocznym za rok 2020 składanym w roku 2021.
 • Ustawa wskaże poszczególne grupy kosztów podlegające odliczeniu. Przykładowo wydatki takie mają obejmować:
  • zakup lub leasing nowego Hardware (roboty, koboty ale także zakup elementów związanych z robotem, np. tory, po których się on porusza, i czujniki, które umożliwiają bezkolizyjne przemieszczanie się)
  • zakup Software (oprogramowanie do maszyn pozwalające na zdalne zarządzanie, diagnozowanie, monitorowanie i serwisowanie robotów)
  • szkolenia dla pracowników związane z robotami i maszynami oraz zakup urządzeń BHP związanych z funkcjonowaniem robotów
 • Możliwe będzie odliczenie kosztów w kolejnych latach w przypadku niemożności pomniejszenia podstawy opodatkowania o ulgę w roku poniesienia kosztów kwalifikowanych.
 • Ulga na robotyzację będzie miała charakter powszechny (dostępny bez względu na wielkość podatnika), a w efekcie nie będzie stanowić pomocy publicznej.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane