Zespół podatkowy SK&S uzyskał korzystny wyrok WSA

Zespół podatkowy SK&S w składzie Szymon Czerwiński, Piotr Andrzejak i Joanna Goryca uzyskał dla jednego z klientów korzystny wyrok WSA (III SA/Wa 2483/22 z 13.04.2023) potwierdzający brak uzyskania przychodu przez wspólnika w związku z podziałem spółki. Wyrok odnosił się do oceny skutków podatkowych podziału już po wejściu w życie Polskiego Ładu. Dotyczył więc sytuacji gdy neutralność podatkowa podziałów lub połączeń była zaburzona z uwagi na to, że wspólnik spółki dzielonej uzyskał udziały w ramach wcześniejszych działań restrukturyzacyjnych.

WSA w Warszawie uchylił interpretację Dyrektora KIS i wskazał, że skutki podziału należało ocenić wyłącznie przez pryzmat przepisu wyłączającego powstanie przychodu z uwagi na istnienie dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa w spółce dzielonej. Ponieważ Dyrektor KIS uznał stanowisko wnioskodawcy w zakresie istnienia dwóch ZCP jako prawidłowe nie było zdaniem Sądu podstaw do dodatkowego kreowania przychodu w oparciu o kryteria restrukturyzacyjne wynikające z przepisów polsko-ładowych.

Uzyskany wyrok jest nieprawomocny, ale stanowi istotne rozstrzygnięcie w kontekście interpretacji krytykowanych przepisów Polskiego Ładu, które wprowadziły negatywne skutki dla wielu działań restrukturyzacyjnych. Rodząca się praktyka orzecznicza może pomóc odwrócić konsekwencje tych nieprzemyślanych regulacji i udrożnić restrukturyzacje w grupach kapitałowych.

Powiązane