Nowy przepis limitujący zaliczanie wydatków na usługi świadczone przez podmioty powiązane

Pobierz alert w wersji PDF

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje nowy artykuł 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który wprowadza liczne ograniczenia w możliwości zaliczania przez podatników do kosztów uzyskania przychodu wydatków na niektóre usługi doradcze świadczone przez podmioty powiązane lub mające siedzibę w raju podatkowym.

Ograniczenie wprowadzone nowym przepisem znajduje zastosowanie do nadwyżki kosztów ponad kwotę 3 milionów złotych w roku podatkowym. Powyżej tego progu podatnicy nie będą mogli zaliczyć wydatków na wspomniane usługi do kosztów uzyskania przychodu w części, w jakiej łącznie w roku podatkowym przekroczą one 5 procent kwoty wskaźnika tzw. EBITDA.

Powiązane