Zespół podatkowy SK&S uzyskał korzystny wyrok WSA dot. kwestii dochowania należytej staranności w VAT przez podatnika

W dniu 15 lipca 2020 r. zespół podatkowy SK&S w składzie Sławomir Łuczak (Partner) oraz Karolina Gotfryd (Associate) uzyskał dla jednego z klientów z branży FMCG korzystny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku (WSA) potwierdzający, że organy podatkowe oceniając kwestie dochowania należytej staranności w VAT przez podatników przy dokonywaniu przez nich transakcji z kontrahentami powinny brać pod uwagę w szczególności materiał dowodowy dotyczący samego podatnika.

W ustnym uzasadnieniu wyroku, WSA wskazał, że nie można domniemywać złej wiary podatnika i niedochowania przez niego należytej staranności tylko na podstawie zebranego materiału dowodowego koncertującego się na podmiotach występujących na wcześniejszych etapach obrotu towarem, którzy mogli brać udział w oszukańczych transakcjach. W ocenie Sądu, organy podatkowe pominęły pozostały materiał dowodowy dotyczący samego podatnika, który powinien być szczególnie brany pod rozwagę przy ocenie zachowania przez niego należytej staranności.

Opisany wyrok potwierdza, że ocena dochowania należytej staranności kupieckiej przez podatników nie może być dokonywana wyłącznie przez pryzmat udziału przez inne podmioty występujące w łańcuchu dostaw w nielegalnym procederze mającym na celu wyłudzenie VAT.

Powiązane