Płatności tylko na zarejestrowane rachunki VAT

 1. W polskim parlamencie finalizowane są prace dotyczące zmian w zakresie podatku VAT i CIT zgodnie z którymi podatnicy VAT będą w praktyce zobowiązani  dokonywać płatności zobowiązań wyłącznie na rachunki bankowe wierzyciela zarejestrowane
  w urzędzie skarbowym
  .
 2. Konsekwencją ewentualnej zapłaty zobowiązania na rachunek bankowy wierzyciela, który nie jest zarejestrowany w urzędzie skarbowym, będzie:
  a) wyłączenie poniesionych wydatków z kosztów uzyskania przychodów;
  b) solidarna odpowiedzialność spółki i sprzedawcy za ewentualny niezapłacony podatek VAT.
 3. Zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., przy czym powyższe ograniczenia obejmą jedynie płatności powyżej 15.000 zł.
 4. Uniknięcie negatywnych konsekwencji zapłaty na rachunek bankowy wierzyciela nie wskazany urzędowi skarbowemu jest możliwe w przypadku:
  a) zawiadomienie urzędu skarbowego o rachunku, na który przekazano pieniądze,
  b) w ciągu 3 dni od dnia zlecenia przelewu; wykonania płatności z wykorzystaniem mechanizmu split payment.
 5. Aby umożliwić dłużnikom weryfikację rachunków bankowych wierzycieli przewidziano  rozszerzenie informacji zawartych w rejestrze VAT o zarejestrowane numery rachunków bankowych. Nowy rejestr VAT będzie publicznie dostępny, codziennie aktualizowany
  i będzie mógł zostać zintegrowany z systemami księgowymi. Powinien on zacząć działać od września
  2019 r.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane