Uproszczona APA | prace legislacyjne

Długo zapowiadana przez MF uproszczona APA (uprzednie porozumienie cenowe) została w końcu skierowana na drogę procesu legislacyjnego i w założeniu ma wejść w życie już 1 lipca 2019 r.

  • Uproszczona APA pozwoli na rozliczenie w kosztach podatkowych licencji na znaki towarowe i know-how oraz niektórych usług limitowanych do wysokości 5% EBITDA (art. 15e ustawy o CIT)
  • Uzyskanie uproszczonej APA ma być w stosunku do standardowej APA znacznie szybsze (3 miesiące wobec nawet 2 lat obecnie) oraz tańsze (20 tys. zł wobec nawet 200 tys. zł obecnie)
  • Wniosek o uproszczoną APA będzie także wymagał znacznie mniejszego nakładu pracy ze strony podatnika, gdyż zakres niezbędnych dokumentów i informacji ulegnie ograniczeniu
  • Uzyskanie uproszczonej APA pozwoli na uniknięcie obowiązku sporządzania dokumentacji lokalnej (local file) przez okres obowiązywania APA (3 lata z opcją przedłużenia na kolejne okresy)
  • Jeżeli narzut na kosztach usług nie przekracza 5% podatnik nie będzie również zobowiązany do przedstawienia analizy porównawczej (benchmarking study)

Co ważne, jeżeli wniosek o uproszczoną APA zostanie złożony do końca 2019 roku pozwoli na uniknięcie limitu 5% EBITDA także w stosunku do roku 2018. Będziemy śledzić proces legislacyjny i informować Państwa o wszystkich istotnych zmianach w zakresie uproszczonej APA.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane