Przełomowy wyrok TSUE w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT dla usług budowlanych wydany w sprawie Budimex

Szanowni Państwo,

2 maja 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał przełomowy wyrok w polskiej sprawie dotyczącej momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT dla usług budowlanych i budowlano-montażowych (sprawa C 224/18, Budimex S.A.).

Trybunał uznał, że wykonanie usługi budowlanej ma miejsce z chwilą formalnego odbioru tej usługi, jeśli:

  1. umowa stron przewiduje (np. poprzez odniesienie do reguł FIDIC), że dla wykonania usługi budowlanej niezbędny jest protokół odbioru;
  2. formalny odbiór stanowi zakończenie usługi i ostatecznie ustala wysokość należnej zapłaty
    za usługę.

W powyższym przypadku, jeśli wcześniej nie wystawiono faktury za te usługi, obowiązek podatkowy
w podatku VAT powstaje dopiero z upływem 30 dni od momentu podpisania protokołu odbioru
,
a nie z upływem 30 dni od momentu faktycznego (fizycznego) zakończenia prac budowlanych.

Wyrok ten jest odmienny od dotychczasowego stanowiska Ministra Finansów i sądów administracyjnych, które za moment wykonania świadczenia traktują moment zakończenia prac, bez względu na ewentualne wymogi formalne co do ich odbioru. Wyrok może mieć przełożenie w szczególności na przypadki, w których nie zakończono prac z uwagi na spór, a organy podatkowe wymogły rozliczenie podatku VAT od prac częściowo wykonanych.

Zgodnie z obowiązującą procedurą przewidzianą w Ordynacji podatkowej, w terminie miesiąca od publikacji wyroku możliwe jest wznowienie postępowania podatkowego w ostatecznych decyzjach podatkowych odmiennych od tego wyroku.

Jeżeli zastanawiacie się Państwo czy wyrok Trybunału może mieć zastosowanie w Państwa sprawie, także
w kontekście przeprowadzeniu całej procedury wznowienia postępowania podatkowego, zapraszamy
do kontaktu.

Pozdrawiam serdecznie,

Piotr Andrzejak
Partner, radca prawny, doradca podatkowy
+48 22 608 73 65
piotr.andrzejak@skslegal.pl

 

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane