Tax Alert | Zmiany w zakresie poboru zaliczek na PIT przez płatników

Dnia 10 marca 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Wśród wprowadzanych rozwiązań znajdują się kwestie związane z poborem i wpłacaniem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Przedłużony termin poboru i wpłaty zaliczek w ustawie PIT
Do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzony został mechanizm przedłużonego terminu poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy, który był zawarty w rozporządzeniu Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. Celem zmian z jednej strony było złagodzenie dla niektórych podatników skutków przepisów Polskiego Ładu, a z drugiej strony wynikało z licznych wątpliwości związanych z wprowadzeniem takich zmian na poziomie aktu wykonawczego (rozporządzenia) zamiast ustawy.

Przepisy mają zastosowanie do zaliczek na podatek dochodowy, pobieranych m.in. od pracowników i zleceniobiorców, których przychody w danym miesiącu nie przekraczają 12 800 zł od lutego do grudnia 2022 r. Płatnik ma obowiązek dokonania porównania wysokości pobieranych na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. i w brzmieniu na 31 grudnia 2021 r. i poboru zaliczek w niższej wysokości. Jeżeli zaliczka wyliczona na zasadach z 31 grudnia 2021 r. okaże się niższa, to płatnik będzie ją pobierał do momentu wystąpienia tzw. ujemnej różnicy (czyli sytuacji odwrotnej, gdy to zaliczka na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. będzie niższa od tej wg. zasad z 31 grudnia 2021 r.).

Stosowanie kwoty zmniejszającej przy PIT-2 złożonym w trakcie roku podatkowego
Nowe przepisy regulują także, że płatnik ma obowiązek stosowania kwoty zmniejszającej podatek (w wysokości 1/12 ich wartości miesięcznie) po otrzymaniu oświadczenia PIT-2 w każdym momencie roku, a nie jak do tej pory jeżeli oświadczenia PIT-2 zostało złożone przez wypłatą pierwszego wynagrodzenia w danym roku podatkowym.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane