Zespół Podatkowy SK&S nagrodzony w XVI Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej

Eksperci kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak zwyciężyli w zestawieniu „Topowi doradcy podatkowi w 2021 r.” w dwóch kategoriach XVI Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej.

Naszym doradcom przypadły aż trzy czołowe lokaty indywidualne w rankingu najlepszych doradców podatkowych w 2021 r.:

  • mec. Jarosław Bieroński – I miejsce w kategorii Międzynarodowe Prawo Podatkowe,
  • ex aequo mec. Sławomir Łuczak i mec. Piotr Andrzejak – I miejsce w kategorii CIT.

Jarosław Bieroński – uzasadnienie wyboru – Kapituła doceniła doradztwo Jarosława Bierońskiego i jego zespołu przy skomplikowanych projektach podatkowych, wymagających kunsztu w podatkach międzynarodowych. Jarosław Bieroński wraz z zespołem stworzył na rzecz klienta dopasowany do jego potrzeb wehikuł inwestycyjny obejmujący przedsiębiorstwa z siedzibą w Polsce, krajach UE, Stanach Zjednoczonych, Luksemburgu, Wielkiej Brytanii i innych jurysdykcjach. Doradzał również rezydentowi podatkowemu, dyrektorowi spółki z kraju spoza UE w zakresie krajowego i międzynarodowego opodatkowania jego dochodów w związku z prowadzoną działalnością w wielu państwach. Jarosław Bieroński doradzał też europejskiemu holdingowi przy prowadzeniu działalności inwestycyjnej w krajach europejskich. Reprezentował założycieli i beneficjentów jednej z fundacji rodzinnej działającej poza granicami Polski w precedensowym postępowaniu przed NSA dotyczącym możliwości odliczenia od podstawy wymiaru podatku od dochodów kwot wypłat darowizn z tej fundacji na rzecz założycieli i beneficjentów. Sprawa zakończyła się wyrokiem w całości uwzgledniającym stanowisko założycieli i beneficjentów fundacji. Projekty wymagały od doradcy zastosowania i dostosowania do potrzeb klientów regulacji m.in. w zakresie rezydencji podatkowej, międzynarodowego i krajowego opodatkowania dochodów oraz majątku (nieruchomości, udziały w spółkach zagranicznych, papiery wartościowe) i exit tax.”

Sławomir Łuczak i Piotr Andrzejak – uzasadnienie wyboru – „Sławomir Łuczak i Piotr Andrzejak wraz z zespołem prawników kancelarii zrealizowali kilka skomplikowanych projektów podatkowych, wymagających unikalnego podejścia i niestandardowych rozwiązań. Chodziło o wyjątkowe transakcje i precedensowe sprawy na rynku. Dotyczyły one m.in. przejęć, nabyć, w tym przez podmioty zagraniczne, restrukturyzacji finansowania w grupie, a także opracowania i wdrożenia struktury inwestycji w jednej z dynamicznie rozwijających się branż. Doradztwo w tych projektach wymagało indywidualnego, przekrojowego i kompleksowego podejścia zarówno na gruncie krajowych przepisów o CIT, jak i regulacji unijnych i międzynarodowych.”

Ponadto Zespół Podatkowy kancelarii SK&S zajął 7 miejsce w kategorii Największe firmy doradztwa podatkowego w 2021 r.  (wśród firm zatrudniających 10 i więcej osób z uprawnieniami).

Powiązane