Zmiany w zakresie minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych

Pobierz alert w wersji PDF

W wyniku ustaleń z Komisją Europejską Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie zmian do przepisów Ustaw CIT i PIT w zakresie zasad stosowania minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych.

Planowane modyfikacje polegają na:

  • opodatkowaniu minimalnym podatkiem dochodowym wyłącznie budynków (ich części), które są oddane do odpłatnego używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp. I wyłączeniu z opodatkowania budynków niewynajętych (lub ich części) – rozwiązanie to zastosowane byłoby także w odniesieniu do podatku zapłaconego w 2018 r.
  • stosowania progu 10 mln zł wartości budynku niezależnie od liczby posiadanych budynków (jedna kwota wolna dla podatnika a nie na każdy budynek),
  • objęciu minimalnym podatkiem dochodowym wszystkich budynków, w tym mieszkalnych (a nie wyłącznie handlowych i biurowych) z jednoczesnym wprowadzeniem wyłączenia dla budynków mieszkalnych oddanych do używania w ramach programów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego
  • umożliwienia zwrotu nadpłaconego podatku minimalnego (ponad kwotę podatku CIT lub PIT) po potwierdzeniu przez organ podatkowy, że warunki transakcji z podmiotami powiązanymi odpowiadają warunkom rynkowym (zmiana ta znajdzie zastosowanie do podatku minimalnego zapłaconego w 2018 r.)
  • wprowadzeniu szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania dotyczącej podatku minimalnego stosowanej do transferów dokonanych wyłącznie w celu uniknięcia opodatkowania podatkiem minimalnym.

W razie pytań uprzejmie prosimy o kontakt.

Powiązane