Nowe INCOTERMS® 2020 – EXPORT / IMPORT

W rocznicę swojego 100-lecia Międzynarodowa Izba Handlowa w Paryżu (ICC) wydała 9 wersję warunków handlowych dot. międzynarodowej dostawy towarów Incoterms® 2020, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Nowe Incoterms nadal zachowują podział na 4 grupy (C,D,E,F). Zaś najważniejsze wprowadzone zmiany do warunków Incoterms 2020 dot. m.in.

  • konosamentów z adnotacją ,,on borad’’ z regułą FCA
  • zmiany reguły DAT na DPU (Delivered at Place Unloaded), w tym uznanie, iż miejscem dostawy może być dowolne miejsce a nie tylko ,,terminal’’
  • zmiany poziomów ochrony ubezpieczeniowej w CIF oraz CIP
  • dopuszczenia organizowania przewozu własnymi środkami transportu importera lub eksportera w FCA / DAP/ DPU/DPP.
  • włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakres obowiązków dot. przewozu
    i kosztów.

Zgodnie z komunikatem ICC, wprowadzone zmiany mają odzwierciedlać postępująca dynamikę zmian handlu międzynarodowego, w tym jasno i dokładnie odzwierciedlać obecne praktyki handlowe.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane