HRadar | HR Alert | Zmiany w treści świadectwa pracy

23 maja 2023 r. weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy.

Od teraz świadectwo pracy powinno zawierać dodatkowe informacje o:

  • liczbie dni lub godzin zwolnienia wykorzystanego przez pracownika z powodu siły wyższej, czyli zwolnienia od pracy z art. 1481 Kodeksu pracy – pracownik ma do wykorzystania 2 dni lub 16 godzin zwolnienia w danym roku kalendarzowym;
  • liczbie dni bezpłatnego urlopu opiekuńczego wykorzystanego przez pracownika na podstawie 1731 Kodeksu pracy – pracownik ma do wykorzystania 5 dni urlopu w danym roku kalendarzowym;
  • liczbie dni wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej przewidzianej w art. 6733 1 Kodeksu pracy – pracownik ma do wykorzystania 24 dni w danym roku kalendarzowym.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane