HRadar | HR Newsletter | Luty 2024 r.

Plan kontroli Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2024
Główny Inspektor Pracy przedstawił plan kontroli PIP na rok 2024. Zgodnie z zapowiedziami Państwowa Inspekcja Pracy planuje w tym roku przeprowadzić 60 tys. kontroli, a różnymi formami działań prewencyjnych obejmie przynajmniej 35 tys. podmiotów.

Podczas kontroli PIP będzie sprawdzała m.in. przestrzeganie przepisów o pracy zdalnej oraz przepisów wynikających z implementacji tzw. dyrektyw work-life balance. W zakresie BHP, inspekcja planuje skontrolować branże OZE, ciepłownie i elektrociepłownie oraz branże zajmujące się magazynowaniem, sprzedażą i przetwórstwem złomu metali.

Wakacje od składek na ubezpieczenie społeczne
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z projektem, planowane jest wprowadzenie tzw. wakacji od składek na ubezpieczenie społeczne przez jeden miesiąc w roku. Podczas korzystania z ulgi, składki będą opłacone przez ZUS. Ulga ma obejmować mikroprzedsiębiorców oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Zgodnie z zapowiedziami, projekt ustawy ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów do końca marca 2024 r. Ulga ma zacząć obowiązywać jeszcze w 2024 r.

Planowane zmiany w opłacaniu zasiłku chorobowego
Rada Ministrów opublikowała informację o kierunku i harmonogramie prac legislacyjnych związanych z wdrożeniem zmian w opłacaniu zasiłku chorobowego. Zgodnie z jego założeniami, zasiłek ma być wypłacany przez ZUS już od pierwszego dnia nieobecności w pracy. Aktualnie, za pierwsze 33 dni zwolnienia chorobowego pracownika (lub 14 dni w przypadku pracowników od 50 r.ż.),  pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe.

Zgodnie z zapowiedziami, zmiany w tym zakresie miałyby obowiązywać od 2025 roku.

Zawieszenie programu wizowego Poland. Business Harbour
W dniu 26 stycznia 2024 r. został zawieszony program wizowy Poland. Business Harbour. Program miał na celu umożliwienie lepszego dostępu do polskiego rynku pracy informatykom i firmom z branży IT z Białorusi, Gruzji, Rosji, Ukrainy, Mołdawii i Armenii. Cudzoziemcy po otrzymaniu wizy w ramach programu mieli otwarty dostęp do polskiego polskiego rynku pracy bez konieczności uzyskiwania zezwoleń na pracę.

Po zawieszeniu programu wizowego, cudzoziemcy mogą ubiegać się o wizy na zasadach ogólnych. Proces ten jest niestety znacznie dłuższy i wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia na pracę dla cudzoziemca.

Zdaniem MSZ, program nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Ministerstwo planuje podjęcie prac nad usprawnieniem procedur wizowych dla przedstawicieli sektora gospodarczego, w najbardziej pożądanych przez polską gospodarkę branżach.

Przedłużenie legalnego pobytu dla obywateli Ukrainy
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Projekt przewiduje wydłużenie obywatelom Ukrainy legalnego pobytu w Polsce do dnia 30 czerwca 2024 r.

Następnie, zgodnie z zapowiedziami, planowana jest kolejna nowelizacja przedłużająca pobyt do 4 marca 2025 r.

Strategia migracyjna Polski na lata 2025-2030
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczęło prace nad stworzeniem kompleksowej strategii migracyjnej Polski na lata 2025-2030. Na stronie MSWiA opublikowano szczegółowy harmonogram prac w tym zakresie, zgodnie z którym w grudniu 2024 r. mamy poznać ostateczną wersję projektu strategii migracyjnej. Następnie od stycznia do czerwca 2025 r., przygotowane zostaną projekty nowych aktów prawnych, m.in. nowa ustawa o cudzoziemcach.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane