Jaka pomoc dla emerytów?

Kolejne „tarcze antykryzysowe” przewidują pomoc dla pracowników i przedsiębiorców. Ale prawo do pomocy – po spełnieniu określonych warunków – mają też emeryci, którzy dorabiają do świadczenia.

Pan Janusz z Wrocławia wysłał nam mailem pytanie: – Jestem emerytem, lekarzem weterynarii. Mam działalność gospodarczą i zastanawiam się, czy „tarcza antykryzysowa” mnie obejmuje. Czy jestem zwolniony z płacenia składki zdrowotnej z działalności, bo z emerytury ZUS mi już pobiera składkę zdrowotną? – pisze Czytelnik. W ZUS początkowo zalecili mu złożyć wniosek i taki złożył. – Wieczorem jeden z ekspertów w telewizji powiedział, że emerytów z działalnością „tarcza” nie obejmuje. ZUS na moje pytania odpowiada, że będę miał wiadomość na maila albo na skrzynkę komunikatów ZUS, ale od tygodnia nikt nie odpowiada – pisze Czytelnik.

Agnieszka Fedor i Jędrzej Liberacki – Zespół Prawa Pracy kancelarii Sołtysiński Kawecki Szlęzak odpowiadają:

Przepisy „tarczy antykryzysowej” obejmują również emeryta prowadzącego działalność gospodarczą. Na podstawie przepisów „tarczy” czytelnik może się ubiegać o pomoc w następujących obszarach:

Zwolnienie ze składek ZUS:
Emeryt prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany do odprowadzania składek wyłącznie na ubezpieczenie zdrowotne (składki na ubezpieczenie społeczne nie są odprowadzane). Jeśli chce uzyskać zwolnienie z opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, konieczne jest złożenie wniosku w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Żeby uzyskać zwolnienie, działalność gospodarcza musiała być prowadzona przed dniem 1 kwietnia 2020 r., a przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, nie może być wyższy niż 15 681 zł.

Cały artykuł dostępny na stornie Gazety Wyborczej: https://wyborcza.biz/biznes/7,147880,25986572,wazne-zmiany-dla-pracujacych-emerytow-tarcze.html

Powiązane