Czy w czasie pandemii komornik może dokonać egzekucji z mieszkania, w którym mieszka dłużnik będący właścicielem tego mieszkania?

Czy w czasie pandemii komornik może dokonać egzekucji z mieszkania, w którym mieszka dłużnik będący właścicielem tego mieszkania?

Problem poruszony w pytaniu dotyczy regulacji wprowadzonych do kodeksu postępowania cywilnego w tzw. tarczy antykryzysowej 3.0 (ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, DzU z 2020 r. poz. 875).

We wskazanej wyżej ustawie dodano do przepisów k.p.c. art. 9521, który dotyczy licytacji nieruchomości lokalowych lub nieruchomości gruntowych, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika. Ustawodawca, oprócz uzależnienia możliwości przeprowadzenia licytacji nieruchomości od wysokości egzekwowanej należności (art. 9521 § 2-4 k.p.c.), wyłączył również możliwość jej prowadzenia w okresie stanów zagrożenia epidemicznego oraz epidemii (w tym w okresie 90 dni po ich zakończeniu) – art. 9521 § 5 k.p.c. Zatem w tych przedziałach czasowych, z mocy ustawy, organ egzekucyjny nie może ogłosić o licytacji lokalu mieszkalnego stanowiącego własność dłużnika, który w tym lokalu jednocześnie mieszka (wszak służy ono zaspokojeniu jego potrzeb mieszkaniowych).

Co jednak istotne, dłużnikowi nie przysługuje ochrona wprowadzona w „tarczy antykryzysowej 3.0”, jeżeli wierzyciel wcześniej złożył wniosek o wyznaczenie terminu licytacji. W takiej sytuacji komornik sądowy zasadniczo będzie mógł wyznaczyć termin licytacji i w dalszym ciągu prowadzić egzekucję z nieruchomości.

Gazeta Wyborcza, autor: Agnieszka Fedor

Powiązane