HRadar | HR Newsletter | Grudzień 2023 r.

Zaległe badania lekarskie i szkolenia bhp
Przypominamy, że 28 grudnia 2023 r. minie 180-dniowy termin na przeprowadzenie zaległych badań lekarskich oraz szkoleń BHP.

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, obowiązek przeprowadzenia badań i szkoleń został zawieszony na czas trwania tych stanów. Następnie po ich zniesieniu, pracodawcy dostali aż 180 dni na przeprowadzenie zaległych szkoleń oraz skierowanie pracowników na badania lekarskie.  Pracodawcy, którzy nie dopełnili jeszcze tych obowiązków, powinni niezwłocznie podjąć odpowiednie kroki.

Przypominamy również, że wraz ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego, zniesiona została możliwość przeprowadzania wstępnych szkoleń bhp w formie zdalnej.

Pracodawca nie może udostępniać swoim kontrahentom informacji o stanie zdrowia pracowników
25 listopada 2023 r. została wydana Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych DS.523.2704.2022, w której stwierdzono, że udostępnianie przez pracodawcę informacji o stanie zdrowia pracowników nie wpisuje się w żadną z przesłanek legalnego przetwarzania danych szczególnych kategorii z art. 9 ust. 2 RODO.

W omawianej sprawie pracodawca udostępnił swoim kontrahentom informację o przebywaniu przez pracownika na zwolnieniu lekarskim i przyczynach takiej sytuacji. Swoje działanie pracodawca uzasadnił koniecznością wytłumaczenia kontrahentom powodów utrudnionej komunikacji ze spółką i reorganizacji obowiązków pozostałych pracowników. Zdaniem UODO utrzymanie dobrych relacji z kontrahentami nie uzasadnia w żadnym wypadku przetwarzania i udostępniania osobom trzecim danych o stanie zdrowia pracownika i udzielił spółce upomnienia w zakresie stwierdzonego naruszenia przepisów art. 6 ust. 1 RODO oraz art. 9 ust. 1 RODO.

Projekt ustawy o emeryturach stażowych
Pod koniec listopada obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw, zgodnie z którym mają zostać wprowadzone tzw. emerytury stażowe, został skierowany do I czytania w Sejmie. Zgodnie z założeniami projektu, taka emerytura ma przysługiwać bez względu na wiek, osobom posiadającym okres składkowy wynoszący co najmniej 38 lat w przypadku kobiet i 43 lata w przypadku mężczyzn. Nabycie prawa do emerytury nastąpi pod warunkiem, że jej wysokość nie będzie niższa od kwoty najniższego świadczenia emerytalnego. Decyzja o przejściu na emeryturę stażową ma być w pełni zależna od osoby zainteresowanej.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane