HRadar | HR Alert | Informacja o nietworzeniu ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego

Przypominamy, że do dnia 31 stycznia 2024 r. pracodawcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty  (według stanu na dzień 1 stycznia), mają obowiązek poinformowania o nietworzeniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i niewypłacaniu świadczenia urlopowego.

Obowiązek tworzenia ZFŚS obejmuje pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Pracodawcy zatrudniający mniej pracowników mają możliwość:

  • utworzenia ZFŚŚ lub wypłaty świadczenia urlopowego lub
  • rezygnacji z powyższego.

W tym celu należy podjąć odpowiednią decyzję i poinformować o niej pracowników.

Niedopełnienie obowiązku informacyjnego skutkuje ryzykiem nałożenia grzywny na pracodawcę oraz dochodzenia przez pracowników roszczeń o wypłatę świadczenia urlopowego.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane