HR Alert | Polski Ład wydłuży termin opłacania składek ZUS

Za sprawą Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje nowy termin płatności składek ZUS. Zmiany w terminach dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FS, FGŚP oraz FEP.

Do końca 2021 r. terminy opłacania składek były następujące:

  • do 10. dnia następnego miesiąca – płatnicy opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenie
  • do 15. dnia następnego miesiąca – płatnicy opłacający składki także za inne osoby ubezpieczone (również wspólnicy spółki cywilnej, jawnej, komandytowej, partnerskiej lub jednoosobowej spółki z o.o.)

Nowe terminy zależne od posiadania przez płatnika osobowości prawnej. Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują następujące terminy opłacania i rozliczania składek:

  • do 15. dnia następnego miesiąca – płatnicy posiadający osobowość prawną (m.in. spółki kapitałowe, fundacje, stowarzyszenia)
  • do 20. dnia następnego miesiąca – płatnicy nieposiadający osobowości prawnej m.in. płatnicy opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenie oraz spółki osobowe (spółki jawne, spółki komandytowe, spółki partnerskie, spółki komandytowo- akcyjne)

Nowe terminy opłacania i rozliczania składek obowiązują od stycznia 2022 r., co oznacza, że rozliczenie za grudzień 2021 r. dokonywane będzie według starych zasad. Składki za styczeń 2022 r. powinny zostać rozliczone i opłacone odpowiednio do dnia 15 lutego lub 20 lutego 2022 r.

Pobierz Alert w wersji PDF

Powiązane