HR Alert | Czy weryfikacja szczepień pracowników będzie możliwa?

Wczoraj na stronie Sejmu pojawił się długo wyczekiwany poselski projekt ustawy, która ma umożliwić weryfikację szczepień pracowników. Próby uregulowania tej materii były sygnalizowane już od dłuższego czasu, jednak dopiero teraz projekt ujrzał światło dzienne.

Główne założenia projektu:

  1. Pracodawca będzie mógł żądać od pracowników (osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej) podania informacji o posiadaniu negatywnego testu, statusu ozdrowieńca albo zaszczepieniu się. Obowiązkiem osób zatrudnionych będzie przekazanie wskazanych informacji na każde żądanie pracodawcy.
  2. Osoby zatrudnione, które nie przekażą tych informacji, będą traktowane jako osoby niezaszczepione czy nieposiadające negatywnego testu.
  3. W stosunku do osób zatrudnionych, które nie okazały wymaganych informacji, pracodawca mógłby:
  • dokonać zmian w systemach lub rozkładach czasu pracy;
  • dokonać zmiany sposobu wykonywania ich pracy;
  • powierzyć inny rodzaj pracy za stosownym wynagrodzeniem nie niższym niż dotychczasowe;
  • wydać polecenie wykonywania pracy poza miejscem określonym w umowie, ale w ramach tej samej miejscowości.
  1. Projekt zakłada możliwość wykonywania przez osoby zatrudnione nieodpłatnych testów finansowanych ze środków publicznych. Limit testów zostanie określony w rozporządzeniu.
  2. Pracodawca będzie mógł przechowywać zebrane informacje nie dłużej niż do zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Link do projektu: https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-753-2021/$file/9-020-753-2021.pdf

Pobierz Alert w wersji PDF

Powiązane