HRadar | Newsletter HR | Grudzień 2022 r. | Podwyższenie wysokości diet za podróże służbowe

Podwyższenie wysokości diet za podróże służbowe
Od 1 stycznia 2023 r. obowiązywać będzie nowa stawka diety za podróże służbowe. W konsekwencji zmianie ulegnie również wysokość ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdu komunikacją oraz za nocleg.

Po zmianach wyniosą one:

  • dieta za dobę podróży służbowej – 45 zł
  • ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu komunikacją – 9 zł
  • ryczałt za nocleg – 67,5 zł

Zgodnie z kodeksem pracy ustalona przez pracodawcę wysokość diety za czas podróży służbowej nie może być niższa niż określona w rozporządzeniu. Zalecamy zweryfikowanie wewnętrznych regulacji i ich ewentualną zmianę tak, aby były zgodne nowymi przepisami.

Minimalne wynagrodzenie w 2023 r.
Przypominamy, że z godnie z rozporządzeniem w Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r., w 2023 roku czeka nas podwójna waloryzacja minimalnego wynagrodzenia, którego wysokość wzrośnie odpowiednio:

  • Od dnia 1 stycznia 2023 r. do 3490 zł oraz do 22,80 zł za godzinę;
  • Od dnia 1 lipca 2023 r. do 3600 zł oraz do 23,50 zł za godzinę.

Jednocześnie przypominamy, ze wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia nastąpi wzrost innych świadczeń obliczanych na jego podstawie, o których szczegółowo pisaliśmy w październikowym newsletterze: LINK.

Ponowne zapisy do PPK
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracodawcy do końca lutego 2023 mają obowiązek poinformować pracowników, którzy zrezygnowali z oszczędzania w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), o wznowieniu wpłat o 1 kwietnia 2023 r. Oznacza to, że jeśli pracownik nie będzie chciał oszczędzać w PPK, musi ponownie złożyć swojemu pracodawcy pisemną deklarację o rezygnacji. Jeśli natomiast pracownik nie złoży takiej deklaracji, pracodawca będzie musiał od 1 kwietnia 2023 roku rozpocząć dokonywanie wpłat również za tego pracownika.

Projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
Do Sejmu wpłynął kolejny projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Projekt zakłada przede wszystkim zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie:

  1. Skrócenia okresu na rejestrację pobytu obywatela Ukrainy z 90 dni na 30 dni (obliczanych od dnia przybycia do Polski);
  2. Doprecyzowania przepisów dotyczących pl – dokument uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy;
  3. Uchylenia przepisów dotyczących uproszczonej procedury uzyskiwania zezwoleń na pobyt czasowy dla obywateli Ukrainy po 9 miesiącach pobytu w związku z wojną;
  4. Wydłużenia pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski przed 24 lutego 2022 r. i których podstawa legalnego pobytu wygasła po tej dacie, do dnia 24 sierpnia 2023 r. – dotyczy to obywateli Ukrainy, którzy przebywali w Polsce na podstawie wizy krajowej lub Schengen, karty pobytu, zezwolenia na pobyt czasowy, w ramach ruchu bezwizowego.

Projekt zakłada też zmiany w tzw. Tarczy Antykryzysowej z dnia 2 marca 2020 r. Planowane jest uchylenie przepisów wydłużających  cudzoziemcom ważność dokumentów legalizujących pobyt (m.in. wiz krajowych, zezwoleń na pobyt czasowy, kart pobytu). Na podstawie przepisów Tarczy antykryzysowej ważność tych dokumentów jest przedłużona na okres stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego oraz 30 dni po ich odwołaniu. Przepisy te mają wejść w życie po 90 dniach od ogłoszenia ustawy.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami stan zagrożenia epidemicznego został przedłużony do 31 grudnia 2022 r. Pozostaje zatem pytanie czy ustawodawca przedłuży stan zagrożenia epidemicznego o kolejne miesiące oraz kiedy zostaną znowelizowane przepisy Tarczy Antykryzysowej.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane