HRadar | HR Alert | Nowy projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany nowy projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Głównym celem ustawy jest usprawnienie procedur legalizujących m.in. poprzez skrócenie i pełną elektronizację postępowań. Zgodnie z zapowiedziami, ustawa ma wejść w życie jeszcze w 2022 roku. Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia projektu.

  1. Pełna elektronizacja postępowań o wydanie zezwoleń na pracę oraz oświadczeń o powierzeniu pracy począwszy od złożenia wniosku aż po odbiór decyzji. Cała procedura ma się odbywać za pośrednictwem systemu praca.gov.pl;
  2. Skrócenie procedur poprzez likwidację tzw. testu rynku pracy oraz instytucji przedłużenia zezwolenia na pracę (będzie możliwość kontynuowania zatrudnienia na tym samym stanowisku do czasu wydania nowego zezwolenia);
  3. Wprowadzenie możliwości zwiększenia cudzoziemcowi wymiaru czasu pracy lub liczby godzin pracy wraz z proporcjonalnym podwyższeniem wynagrodzenia bez konieczności zmiany lub uzyskania nowego zezwolenia na pracę;
  4. Możliwość weryfikacji za pośrednictwem systemu czy cudzoziemiec podjął pracę zgodnie z wydanym zezwoleniem lub oświadczeniem;
  5. Cudzoziemiec, który wjedzie do Polski i nie podejmie pracy na podstawie wydanego wcześniej zezwolenia na pracę lub oświadczenia może być pozbawiony możliwości wykonywania pracy dla innego pracodawcy;
  6. Aby uzyskać zezwolenie wynagrodzenie cudzoziemca musi być porównywalne do wynagrodzenia innych pracowników (zgodnie z centralną bazą ofert pracy), a cudzoziemiec nie może wykonywać pracy w wymiarze niższym niż ¼ etatu lub 10 godzin tygodniowo;
  7. Gdy cudzoziemiec na podstawie umowy z pracodawcą będzie wykonywał pracę na rzecz i pod kierownictwem osoby trzeciej bez statusu pracownika tymczasowego, zezwolenie na pracę nie zostanie wydane. Takie działanie ma zapobiec obchodzeniu przepisów o pracy tymczasowej, w szczególności w zakresie tzw. outsourcingu pracowniczego;
  8. Wzrost wysokości kar za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców.

Pobierz alert w wersji PDF

 

 

Powiązane