HR Alert | Noworoczna checklista

Początek roku to czas, w którym na działy HR spada wiele dodatkowych obowiązków. O czym warto pamiętać w nowym roku? Przygotowaliśmy krótkie podsumowanie.

 • Wzrost minimalnego wynagrodzenia – od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 3 490 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa wyniesie 22,8 zł brutto. Kolejna podwyżka płacy minimalnej czeka pracodawców już 1 lipca 2023 r., wówczas praca minimalna wzrośnie do 3600 zł brutto. Pracodawca ma obowiązek dostosować płace w swoim zakładzie do ustalonych kwot.
 • Przeliczenie dodatku za pracę w nocy – dodatek za pracę w nocy stanowi 20% minimalnej stawki godzinowej w danym roku kalendarzowym. W 2023 roku dodatek za pracę w nocy, w zależności od miesiąca wyniesie od 3,79 zł brutto do 4,74 zł brutto.
 • Ustalenie płatnika zasiłków – pracodawcy, powinni zweryfikować kto w nowym roku będzie wypłacał zasiłki z ubezpieczeń społecznych. Pracodawcy, którzy na dzień 30 listopada 2022 r. zgłosili do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 osób stają się płatnikami zasiłków. W przypadku, gdy do ubezpieczenia chorobowego zgłoszonych jest mniej niż 20 osób płatnikiem zasiłków pozostaje ZUS.
 • Planowanie czasu pracy – nowy rok to czas, w którym rozpoczynają się nowe okresy rozliczeniowe. Wymiar czasu pracy w 2023 r. wyniesie 2000 godzin, czyli 250 dni pracujących. Najbardziej pracowitym miesiącem będzie marzec – 184 godziny, a najmniej kwiecień– 152 godziny. W tym roku świętem przypadającym w sobotę jest Święto Niepodległości (11 listopada), za które należy oddać dzień wolny. Pracodawcom, którzy jeszcze nie wyznaczyli dnia wolnego za święto przypominamy o tym obowiązku.
 • Przygotowanie planu urlopów –plan urlopowy powinien być sporządzony przed rozpoczęciem lub na początku nowego roku kalendarzowego. Plan urlopowy ustalony na początku roku może być później uzupełniany i korygowany. W planie urlopowym nie należy uwzględniać 4 dni urlopu na żądanie. Dni urlopu na żądanie niewykorzystane przez pracownika w 2022 r. przechodzą na nowy rok i są traktowane jako zwykłe dni urlopowe (urlop zaległy).
 • Dni na opiekę nad dzieckiem – pracownikowi wychowującemu dziecko w wieku do lat 14 w ciągu każdego roku kalendarzowego przysługuje zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni (16 godzin). Za czas opieki nad dzieckiem pracownik otrzymuje wynagrodzenie. Początek roku jest okresem, w którym najczęściej następują korekty wniosków składanych przez pracowników.
 • Liczebność związków zawodowych – do dnia 10 stycznia 2023 r. zakładowe organizacje związkowe mają obowiązek złożyć pracodawcy informację o liczbie swoich członków według stanu na 31 grudnia 2022 r. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku, organizacja związkowa utraci uprawnienia do reprezentowania pracowników zarówno w zakresie interesów zbiorowych, jak i indywidualnych. Oznacza to, że jeśli pracodawca nie uzyska informacji o liczebności do dnia 10 stycznia to będzie mógł samodzielnie podejmować czynności, które standardowo wymagają współdziałania z organizacją związkową. Gdyby liczba członków organizacji związkowej budziła wątpliwości pracodawcy, ma on możliwość zgłoszenia pisemnego zastrzeżenia odnośnie jej liczebności w terminie 30 dni od dnia przedstawienia informacji.
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – do dnia 31 stycznia 2023 r. pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (według stanu na dzień 1 stycznia) ma obowiązek poinformowania pracowników o nietworzeniu ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego. Niedopełnienie obowiązku informacyjnego może stanowić podstawę do ukarania grzywną osoby odpowiedzialnej po stronie pracodawcy (w wysokości do 5000 zł).
 • Wzrost kilometrówek – od 17 stycznia 2023 r. obowiązują nowe stawki kilometrówek, czyli stawek zwrotu kosztów za użytkowanie prywatnego samochodu do celów służbowych. Stawki kilometrówek od 17 stycznia 2023 r. będą następujące:
  • 0,89 zł za kilometr autem osobowym o silniku o pojemności do 900 cm3,
  • 1,038 zł za kilometr autem osobowym o silniku o pojemności powyżej 900 cm3.
 • Wzrost diet z tytułu krajowych podróży służbowych – od 1 stycznia 2023 r. wzrosła również wysokość diet z tytułu krajowych podróży służbowych. W nowym roku dieta ta wyniesie 45 zł za dobę podróży. Wraz ze wzrostem diety wzrósł także ryczałt za nocleg i dojazd.
 • Autozapis do Pracowniczych Planów Kapitałowych28 lutego 2023 r. mija termin ważności deklaracji składanych przez pracowników o wystąpieniu z programu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Do tego terminu pracodawcy mają obowiązek poinformowania pracowników o ponownym autozapisie i ponownego odebrania deklaracji o rezygnacji. Obowiązek odnawiania deklaracji o rezygnacji następuje co cztery lata, kolejny będzie w 2027 r.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane