HRadar | HR Alert | Przedłużenie legalnego pobytu obywateli Ukrainy

W dniu 27 czerwca 2023 r. wejdzie w życie kolejna nowelizacja przepisów tzw. specustawy. Zgodnie z tą nowelizacją legalny pobyt obywateli Ukrainy zostanie przedłużony do 4 marca 2024 r.

Dotyczy to tych obywateli Ukrainy, którzy:

  • wjechali do Polski od dnia 24 lutego 2022 r.,
  • przebywali w Polsce przed 24 lutego 2022 r. na podstawie ruchu bezwizowego, wiz krajowych, wiz Schengen, zezwoleń na pobyt czasowy.

 

Powiązane