UOKiK zapowiada kontrole w sieciach sklepów detalicznych

Pobierz alert w wersji PDF

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zapowiedział, że w 2019 r. będzie prowadził kontrole w detalicznych sklepach sieciowych. Jednym z powodów planowanych działań są docierające do UOKiK sygnały o nieprawidłowościach w informowaniu konsumentów o cenach produktów oferowanych w sklepach.

W związku z zapowiedziami kontroli UOKiK, operatorzy sklepów sieciowych powinni zwrócić uwagę na sposób komunikowania konsumentom informacji o cenach produktów, a w szczególności produktów objętych akcjami promocyjnymi. Komunikacja taka musi być jasna i precyzyjna oraz nie może w żaden sposób wprowadzać konsumenta w błąd. W przeciwnym razie UOKiK może uznać komunikację cenową za zakazaną praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

Poniżej wskazujemy przykłady nieprawidłowej prezentacji cen produktów, która może zostać uznana przez UOKiK za wprowadzającą konsumentów w błąd i tym samym za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów:

  • informowanie o cenie promocyjnej i „starej cenie” (zazwyczaj „przekreślonej”), w sytuacji gdy „stara cena” nie była stosowana i jest wyższa niż faktyczna cena produktu obowiązująca przed rozpoczęciem akcji promocyjnej;
  • informowanie o cenie promocyjnej, której wysokość jest taka sama, jak wysokość ceny regularnej obowiązującej przed rozpoczęciem akcji promocyjnej;
  • wskazywanie konsumentom na szczególne korzyści cenowe w przypadku zakupu produktów w tzw. wielopakach w sytuacji, gdy korzyści te faktycznie nie istnieją (np. oferowanie promocji „1+1 gratis
    w przypadku, gdy cena wielopaku w promocji jest wyższa od ceny jaką musiałby zapłacić konsument za jedno opakowanie tego produktu przed rozpoczęciem akcji promocyjnej);
  • informowanie, że akcja promocyjna obowiązuje tylko w określonym czasie (np. „Przypominamy, promocja kończy się dzisiaj”), w sytuacji gdy akcja promocyjna jest faktycznie prowadzona także w innych okresach, niż wskazane w materiałach reklamowych.

W sytuacji, gdy UOKiK uzna, że dane działanie stanowi praktykę polegającą na naruszeniu zbiorowych interesów konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości do 10% całkowitego obrotu osiągniętego przez przedsiębiorcę w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Dodatkowo, od dnia 15 grudnia 2018 r. UOKiK jest uprawniony do nałożenia kary pieniężnej w wysokości do 2 000 000 zł, na osobę zarządzającą, jeżeli osoba ta, w ramach sprawowania swojej funkcji w czasie trwania stwierdzonego naruszenia, umyślnie dopuściła do sto

Powiązane