Kancelaria SK&S doradzała Grupie Iliad przy transakcji sprzedaży infrastruktury pasywnej sieci komórkowej Play hiszpańskiej firmie Cellnex

Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak kompleksowo doradzała Grupie Iliad i spółkom z jej grupy: Play Communications S.A. i P4 sp. z o.o. przy transakcji sprzedaży infrastruktury pasywnej sieci komórkowej Play hiszpańskiej firmie Cellnex, o wartości prawie 7 miliardów złotych.

W dniu 31 marca 2021 r. P4, w wykonaniu wcześniej zawartych umów i spełnieniu się warunków zwieszających, zawarł ostateczną umowę sprzedaży ze spółką On Tower Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której 60% udziałów posiada Cellnex Poland sp. z o.o. w Warszawie (należąca do Cellnex Telecom) oraz 40% udziałów posiada Iliad Purple S.A.S. (należąca do grupy Iliad). Na podstawie tej umowy, P4 sprzedał na rzecz On Tower Poland sp. z o.o. pion infrastruktury (obejmujący przede wszystkim ok. 7 tysięcy masztów telekomunikacyjnych), w ramach którego P4 prowadził działalność gospodarczą w zakresie zarządzania i komercjalizacji swojej niezależnej infrastruktury pasywnej.

Cena sprzedaży została ustalona na PLN 6,7 mld. Jednocześnie P4 zawarł z On Tower Poland sp. z o.o. długoterminowe umowy serwisowe.

Grupa Iliad świadczy usługi telekomunikacyjne we Francji (pod marką Free Mobile), Włoszech, Irlandii (Eircom) i Szwajcarii (Salt Mobile). Od listopada 2020 r. Grupa Iliad jest właścicielem Play Communications S.A. – kancelaria SK&S doradzała grupie Iliad także przy tamtej transakcji (więcej).

Play Communications S.A.  jest właścicielem spółki P4, która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Play to największy operator telefonii komórkowej w Polsce. Obsługuje 12,9 mln klientów.

Cellnex Telecom to hiszpańska firma dostarczająca infrastrukturę telekomunikacji bezprzewodowej w dziewięciu krajach Europy (w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Niderlandach, Szwajcarii, Irlandii i Portugalii).

Transakcja ma charakter precedensowy, gdyż jest pierwszą w pełni zrealizowaną transakcją tego typu i tej skali w Polsce.

Kancelaria SK&S doradzała klientom we wszystkich aspektach transakcji.

Zespołem prawników transakcyjnych kierował Partner dr Marcin Olechowski oraz Partner Andrzej Motyka. W skład multidyscyplinarnego zespołu wchodzili m.in.: Karol Skibniewski, Senior Associate (M&A), Anna Bartosiewicz, Associate (M&A), Bartłomiej Dębski, Senior Associate (real estate) i Witold Kurek, Senior Counsel (finance). W kwestiach podatkowych doradzał Partner Sławomir Łuczak i Magdalena Polak, Associate z działu doradztwa podatkowego. W kwestiach antymonopolowych i regulacyjnych doradzał Partner Krzysztof Kanton i Marta Kupczak-Strzelecka, Senior Counsel z praktyki prawa konkurencji oraz prawa telekomunikacyjnego. W kwestiach dotyczących prawa pracy doradzała Partner Agnieszka Fedor.

W ramach realizacji transakcji, kancelaria ściśle współpracowała z prawnikami z francuskiej kancelarii Bredin Prat, doradcy Grupy Iliad.

Powiązane