Ostateczny projekt Wytycznych EBA ws. zwolnienia spod opcji fall back

Pobierz alert w wersji PDF

Ramy czasowe

Dostawca usług płatniczych prowadzący rachunki (ASPSP), który zamierza uzyskać zwolnienie spod tzw. opcji fallback dla specjalnych interfejsów dostępowych (API) zgodnie z rozporządzeniem delegowanym 2018/389 (RTS PSD2), powinien uzyskać decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Zmiany w stosunku do projektu z 13.06.2018

 • Potwierdzono, że zwolnienie dotyczy jedynie mechanizmu awaryjnego (contingency mechanism), a nie wszystkich środków awaryjnych (contingency measures)
 • Obowiązek publikacji KPI w porównaniu do wszystkich wariantów bezpośredniego dostępu do rachunku
 • Nowy wskaźnik KPI – error response rate
 • Obowiązek wszystkich ASPSP do wykazania zakresu i sposobu zaangażowania TPP w prace projektowe i testowe nad API – niezależnie od oparcia API o standard rynkowy
 • Obowiązek ASPSP do przekazania informacji o uwagach otrzymanych od TPP ws. API (feedback) wraz ze sposobem ich zaadresowania w wersji produkcyjnej API
 • Obowiązek ASPSP do wykazania braku niepotrzebnych tarć, kroków i przeszkód, które utrudniałyby korzystanie z API (w tym z wykorzystaniem flow-chart’ów)
 • Faza powszechnego stosowania (wide usage) powinna opierać się na żywym środowisku (real PSU data)
 • Obowiązek ASPSP do wykazania zgodności API z wymogami prawnymi, niezależnie od tego czy API będzie opierać się na standardzie rynkowym

Jak rozpocząć przygotowania do złożenia wniosku?

 • Finalizowanie środowiska testowego i dokumentacji testowej
 • Opracowanie wstępnych opisów i uzasadnień dla przyjętych lub planowanych procesów w ramach API
 • Przeprowadzenie audytu zgodności API z prawem

Jak możemy pomóc?

Kompleksowo doradzamy we wszystkich aspektach wdrożeniowych PSD2, w tym jako doradca prawny ds. PSD2 Rady Prawa Bankowego Związku Banków Polskich. Wspieramy banki i innych dostawców usług płatniczych w przygotowaniu do postępowań przed KNF oraz w ich trakcie.

Powiązane